Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod DVA120
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2023

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Biträdande universitetslektor

Maryam Vahabi

021-10 73 19

maryam.vahabi@mdu.se