Text

Antibiotikaresistens - prevention och strategier

 • Högskolepoäng 4.5 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod BMA092

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023

 • Vårtermin 2023

  Omfattning

  4.5 hp

  Tid

  2023-02-20 - 2023-04-02 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-12023

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, läkar-, biomedicinsk analytiker-, fysioterapeut- eller receptarie-/farmaceutexamen. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen