Text

Sommarkurser i svenska som andraspråk

MDU erbjuder sommarkurser inom svenska som andraspråk. Sommaren 2024 ges kurserna Den flerspråkiga och mångkulturella skolan (SSA010) och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan (SSA014). Kurserna startar under vecka 23 med ett onlinemöte.

Du ansöker på antagning.se Länk till annan webbplats.


Lärare och elever.

Sommar 2024


Den flerspråkiga och mångkulturella skolan, 7,5 hp

Kursen Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv är en grundläggande kurs som ingår i den första terminen, 1-30 hp, inom svenska som andraspråk. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper om den flerspråkiga och mångkulturella skolan och ämnet svenska som andraspråk. Vidare syftar kursen till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbete i den flerspråkiga och mångkulturella skolan.

Kurskod: SSA010

Kursplan och litteraturlista för kursen Länk till annan webbplats.


Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan, 5 hp

Denna kurs syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper om flerspråkiga elevers lärande, samt vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbete i skolan. Inom ramen för kursen får studenten också möjlighet att utveckla sin medvetenhet kring arbetssätt som stödjer (flerspråkiga) elevers språk- och kunskapsutveckling.

Kurskod: SSA014

Observera att för att vara behörig för denna kurs behöver du ha en grundlärar- eller ämneslärarexamen.

Kursplan och litteraturlista för kursen Länk till annan webbplats.


Samtliga kurser i svenska som andraspråk

Ta del av MDU:s samtliga kurser i svenska som andraspråk.


Så fungerar det


Sommarkurser på distans

Undervisningen sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem. Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset samt en webbkamera.

Distanskurser i svenska som andraspråk ges utan campusträffar, men det kan förekomma tentamina på plats, gemensamma virtuella träffar/seminarier samt digitala tentamen/prov under given tidpunkt som du förväntas delta i. Under sommarkurser brukar det fungera så, att det finns några träffar i början och slutet av kursen och mellan dessa finns tid för självstudier och arbete med uppgifter. Upplägget är dock lite olika beroende på kursinnehållet, så var noga med att titta på kursplaneringen som finns i studiehandledningen.

För att behålla din plats på kursen behöver du ”ropa upp dig”. Det gör du genom att följa de instruktioner som finns på kursplatsen i Canvas.


Bra kunskaper i svenska krävs för att läsa kurserna

Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig främst till blivande lärare i svenska som andraspråk. Som distanskurser kan de även läsas av andra som är intresserade av ämnet. En förutsättning för att kunna delta i kurserna, läsa och förstå litteraturen och genomföra examinationsuppgifterna är mycket goda kunskaper i svenska språket.

Undervisningen skiljer sig åt från gymnasiekurserna i svenska som andraspråk, där du har möjlighet att utveckla din svenska. Kunskaper i svenska språket övas alltså inte i kurserna, utan du förväntas redan ha tillägnat dig dessa kunskaper innan kursstart.


Studier på universitet innebär eget ansvar

Att studera på ett universitet innebär att du själv behöver ta reda på vilken litteratur som ska läsas och i god tid beställa den. Litteraturlistan till respektive kurs finns tillgänglig via länken ovan. Du har också ansvar för att läsa studiehandledningen som kommer att finnas tillgänglig på kursplatsen i Canvas. I studiehandledningen finns information om kursträffar och andra kursaktiviteter. Där beskrivs också kursens examinationsuppgifter.


Innan kursstart

Du kan skapa ett studentkonto cirka en vecka innan kurserna startar. Kurserna startar under vecka 23 med ett digitalt möte.

Ny student

Här hittar du allt du behöver veta för att få en bra start på dina studier.

Ny student

Kontakt

Kursansvariga