Text

Svenska som andraspråk

På MDU kan du läsa upp till 90 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Flertalet av kurserna kan läsas antingen inom ämneslärarprogrammet, språk- och kommunikationsprogrammet eller som fristående kurser på campus eller på distans.

  • De fyra första kurserna (1-30 hp) samt de tre sista kurserna (61-90 hp) ges under höstterminerna.
  • Kurserna däremellan (31-60 hp) ges under vårterminerna.
  • Kurserna ges också på distans, och vissa kurser ges som sommarkurser.

Du söker alla kurser via antagning.se Länk till annan webbplats.


Elever på skolgården


Svenska som andraspråk, 1-30 hp

Den flerspråkiga och mångkulturella skolan 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper om den flerspråkiga och mångkulturella skolan och ämnet svenska som andraspråk.
Kurskod: Kurskod: SSA010

Läs mer om kursen Den flerspråkiga och mångkulturella skolan Länk till annan webbplats.

Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om det svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv.

Kurskod: SSA012

Läs mer om kursen Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Länk till annan webbplats.


Andraspråksinlärning, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskap om andraspråksinlärning.

Kurskod: SSA220

Läs mer om kursen Andraspråksinlärning Länk till annan webbplats.

 

Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Kurskod: SSA015

Läs mer om kursen Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv Länk till annan webbplats.

Svenska som andraspråk, 31-60 hp

Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om vad det innebär för barn och vuxna att lära sig genom sitt andraspråk samt behandlar språkets roll för kunskapsutvecklingen.

Kurskod: SSA223

Läs mer om kursen Att lära på sitt andraspråk Länk till annan webbplats.

Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig träning och färdighet i att använda performansanalyser på elevtexter som ett redskap för att kunna bedöma hur långt en elev har kommit i sin andraspråksutveckling.

Kurskod: SSA248

Läs mer om kursen Sråkutvecklingsanalys Länk till annan webbplats.

Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet.

Kurskod: SSA225

Läs mer om kursen Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet Länk till annan webbplats.


Litteratur och flerspråkighet, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper om svensk, europeisk och utomeuropeisk litteratur i ett flerspråkigt och kontrastivt perspektiv.

Kurskod: SSA002

Läs mer om kursen Litteratur och flerspråkighet Länk till annan webbplats.

Svenska som andraspråk, 61-90 hp

Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om teori och metod i andraspråksforskning.

Kurskod: SSA228

Läs mer om kursen Teori och metod i andaspråksforskning Länk till annan webbplats.

Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet.

Kurskod: SSA243

Läs mer om kursen Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkig klassrummet Länk till annan webbplats.

Uppsats i svenska som andraspråk, 15 hp

Kursen syftar till att studenten ska göra sig förtrogen med ett vetenskapligt arbetssätt i utarbetandet av en uppsats inom svenska som andraspråk.

Kurskod: SSA250

Läs mer om kursen Uppsats i svenska som andraspråk 15 hp Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter