Text

Preparandkurs i matematik (MAA108)

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom matematik av betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen, samt att ge en förmåga att förmedla matematiska tankegångar såväl skriftligt som muntligt.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen.

Preparandkurs i matematik (MAA108)

Preparandkurs i matematik vecka 33–34

Den här kursen vänder sig till dig som ska börja något av följande program hösten 2022:

 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp
 • Datavetenskapliga programmet, 180 hp
 • Datornätverk och datakommunikation, 120 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - elektroteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 180 hp
 • Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp
 • Kandidatprogrammet i tillämpad AI, 180 hp

För att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att komma väl förberedd till dina studier, erbjuder avdelningen för matematik och fysik en preparandkurs i matematik före egentlig terminsstart. Preparandkursen pågår under två veckor där vi repeterar delar av gymnasiekurserna i matematik.

Vi rekommenderar dig att ta denna inbjudan som en uppmaning! Även för dig med höga betyg i matematik kommer preparandkursen att erbjuda utmaningar.

Kursen startar den 15 augusti och pågår fram till den 26 augusti 2022. Det kommer att vara föreläsningar och lektioner varje dag och ni förväntas studera på heltid under dessa två veckor.

Viktigt!
Införskaffa kurslitteraturen ”Mot bättre vetande i matematik” innan kursstart så att du kan arbeta från start.

Kursen är studiemedelsberättigad vilket innebär att du har möjlighet att ansöka om studiemedel via CSN.

För dig som omfattas av bostadsgarantin finns möjlighet med inflyttning i studentboende från 1 augusti.

OBS! Förutsättningen för att läsa kursen är att du är antagen till något av de ovan nämnda programmen vid Mälardalens universitet efter det att antagningsbesked 2 har publicerats.

Anmälan öppnar den 12 juli och i samband med antagningsbeskedet kommer du att få mer information om hur du går tillväga för att anmäla dig till kursen.

För denna kurs genomförs antagningen 5-8 augusti, därefter kan du registrera dig. Se ny student-sidan för hur du skapar student-konto: https://www.mdu.se/student/ny-student Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till kursen

Anmälan till denna kurs öppnar den 12 juli

Anmäl dig till kursen

Lärare på kursen

Till toppen