Text

Preparandkurs i matematik 3b/3c/C (MAA111)

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att repetera utvalda delar av gymnasiematematiken (till och med Matematik 3b/3c/C) för att underlätta en övergång till studier inom matematik, naturvetenskap och teknik på universitetsnivå, samt att ge en förmåga att förmedla matematiska tankegångar såväl skriftligt som muntligt.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen.

Preparandkurs i matematik 3b/3c/C (MAA111)

Preparandkurs i matematik 3b/3c/C

vecka 34–35

Den här kursen vänder sig till dig som ska börja något av följande program hösten 2024:

  • Datavetenskapliga programmet, 180 hp
  • Datornätverk och datakommunikation, 120 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - elektroteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 180 hp
  • Kandidatprogram i tillämpad AI, 180 hp

För att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att komma väl förberedd till dina studier, erbjuder avdelningen för matematik och fysik en preparandkurs i matematik före egentlig terminsstart. Preparandkursen pågår under två veckor där vi repeterar delar av gymnasiekurserna i matematik.

Vi rekommenderar dig att ta denna inbjudan som en uppmaning! Även för dig med höga betyg i matematik kommer preparandkursen att erbjuda utmaningar.

Kursen startar den 19 augusti och pågår fram till den 30 augusti 2024. Det kommer att vara föreläsningar och lektioner varje dag och ni förväntas studera på heltid under dessa två veckor.

Viktigt!
Införskaffa kurslitteraturen innan kursstart så att du kan arbeta från start. Du hittar den i kursplanen.

Kursen är studiemedelsberättigad vilket innebär att du har möjlighet att ansöka om studiemedel via CSN.

För dig som omfattas av bostadsgarantin finns möjlighet med inflyttning i studentboende från 1 augusti.

OBS! Förutsättningen för att läsa kursen är att du är antagen till något av de ovan nämnda programmen vid Mälardalens universitet efter det att antagningsbesked 2 har publicerats. Och har anmält dig till kursen, se nedan.

För denna kurs genomförs antagningen 9-12 augusti, därefter kan du registrera dig. Se ny student-sidan för hur du skapar student-konto: https://www.mdu.se/student/ny-student Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till kursen

Anmälan öppnar 25 juli.

Anmäl dig här!

Lärare på kursen