Text

Bygg din egen examen inom beteendevetenskap

På MDU kan du läsa till en kandidatexamen genom vårt beteendevetenskapliga program eller genom att läsa fristående kurser.

Fristående kurser kan passa dig som önskar ett annat typ av studieupplägg eller vill skräddarsy din egen studieväg.

Kanske har du redan en befintlig examen eller avslutade kurser i andra ämnen och vill komplettera med en filosofie kandidatexamen i sociologi, pedagogik eller psykologi?

Om du ansökt till MDU:s beteendevetenskapliga program och inte blivit erbjuden plats kan fristående kurser vara ett alternativ att studera för att nå en kandidatexamen.

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 hp, varav 90 hp inom sociologi, pedagogik eller psykologi och 90 hp valfria kurser. Så här fördelar du poängen:

 • Minst 90 hp inom ett av de tre beteendevetenskapliga ämnena med successiv fördjupning och ett examensarbete. Vi erbjuder kurser i sociologi, pedagogik och psykologi i nivåer 1-30hp, 31-60hp och 61-90hp. I den sista nivån, 61-90hp ingår examensarbete.

 • 90 hp valfria kurser inom beteendevetenskapliga ämnen eller andra ämnen vid MDU eller andra lärosäten. Observera att kurser inte får överlappa med varandra i en examen, det vill säga ha motsvarande innehåll.

 • När du själv valt vilka kurser du vill läsa behöver du planera upplägget av dina studier. Genom att ta reda på när kurserna går och vilken behörighet som krävs kan du skapa en individuell studieplan som passar dina förutsättningar bäst.

 • När du läser fristående kurser behöver du söka kurser inför varje ny termin. I sällsynta fall kan en kurs gå under två terminer . Genom att planera dina studier kan du säkerställa att du har rätt behörighet till de kurser du är intresserad av. Det är också bra att söka till flera kurser om du inte blir antagen till den kurs du prioriterat högst upp i din ansökan. Du söker kurserna via antagning.se Länk till annan webbplats..

 • Du behöver själv hålla reda på vilken termin respektive kurs går. En del kurser går endast under vår- eller hösttermin.

 • Du kan söka studiemedel vid CSN för fristående kurser. Mer information hittar du här: www.csn.se

 • Våra kurser på nivåer 1-30hp, 31-60hp samt 61-90hp i sociologi, pedagogik och psykologi går på helfart och dagtid på campus. Varje kurs går under 20 veckor.

 • Du har även möjlighet att söka kurser som är på distans eller deltid för de 90hp som är valfria . Det kan vara kurser vid MDU eller andra lärosäten.

 • 2022 infördes ett nytt så kallat omställningsstudiestöd som syftar till att underlätta för yrkesverksamma att studera med ett ökat studiestöd. Undersök gärna om du har möjlighet att ansöka om detta. Mer information hittar du på CSN:s hemsida.

klicka på respektive ämne för att få mer information om innehållet i kurserna, behörighetskrav och när kurserna går.

 

Valfria kurser

Beroende på ditt intresse och inom vilket område du vill arbeta, kan du välja att söka kurser inom flera olika områden.

Den poäng du får från avslutade kurser kan du använda för de övriga poäng du behöver (90hp) för en kandidatexamen.

 

Exempel på kurser

Juridik (arbetsrätt, socialrätt, grundläggande juridik, förvaltningsrätt), kriminologi, socialt arbete, organisation och ledarskap, kommunikation, samtalsmetodik, arbetsvetenskap.

 

Kurser vid MDU

 

Kurser vid andra lärosäten

 

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken och titlar där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. De beteendevetenskapliga ämnena finns i första hand inom pedagogik, psykologi och sociologi.

Arbetsmarknaden för personer med en beteendevetenskaplig utbildning är bred och exempel på yrkestitlar är:

 • personalvetare
 • socialpedagog
 • ungdomspedagog
 • skolkurator
 • boendestödjare
 • kriminalvårdare
 • biståndsbedömare
 • organisationsutvecklare
 • utredare
 • enhetschef

Här hittar du mer information om arbetsmarknaden för beteendevetare:

 

Kontakt

Har du frågor om att studera fristående kurser är du välkommen att kontakta våra studievägledare.