Text

Sports Management

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Studieort Ortsoberoende
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Företagsekonomi

I kursen får du ta del av vad det innebär att leda och driva en idrottsförening både på gräsrotsnivå och mer generellt. Du får en ökad förståelse kring ledning och organisering kring små och stora idrottsorganisationer. Både vad gäller kommersialisering, professionalitet och identitet.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och du kan börja när det passar dig bäst. Kursen är webbaserad och du studerar med lätthet på distans.

Du behöver inte ha högskolebehörighet. Förkunskaperna som MDU rekommenderar hittar du i kursplanen.

Anmäl intresse till kursen

madeleine.lundberg@mdu.se

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av utbildningen och vill veta hur det kan gynna dina anställda och din organisation.

Universitetsadjunkt

Madeleine Lundberg

021-10 31 51

madeleine.lundberg@mdu.se

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan