Text

Smart produktion

Smart produktion är ett begrepp för en uppkopplad och automatiserad tillverkningsmiljö som på ett resurseffektivt och hållbart sätt förbättrar kvaliteten och snabbt anpassar sig till förändringar i efterfrågan.

Smart produktion inkluderar allt från grundläggande lean filosofier till att använda AI för att förbättra beslutsfattandet och optimera produktionslinjernas utformning. En Smart produktion använder teknologier som Internet of Things (IoT), augmented och virtual reality (AR/VR), artificiell intelligens (AI) och maskinlärning för att förbättra produktivitet, minimera avbrott och slöserier samt maximera prestanda.

Vi erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industriell produktion. Kurserna är utvecklade tillsammans med industrin.

Vi erbjuder också så kallade MOOC:ar (Massive Open Online Courses) och webbinarier som är öppna för alla oavsett bakgrund eller förkunskaper.

Har du frågor eller vill veta mer om våra kurser för yrkesverksamma kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se.

Resurseffektiv produktion

Resurseffektiv produktion syftar till att minimera användningen av material, energi, vatten och andra naturresurser för att producera en produkt. För att detta ska uppnås måste produktionsprocessen optimeras för att maximera produktiviteten samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Kurserna inom resurseffektiv produktion kan läsas oberoende av varandra

Hösttermin

Vårtermin

Virtuell produktion

Virtuell produktion är tekniker som används för att simulera och optimera produktionssystem och processer för att bygga en så kallad digital tvilling, en digital spegling av den faktiska produktionsmiljön.

Hösttermin

Vårtermin

Uppkopplad produktion

Den uppkopplade produktionen (IIoT) förväntas förändra industrins organisation i grunden. Genom att i cybersäkra system koppla upp maskiner är det möjligt att samla in och analysera Big Data för att effektivisera produktionen och öka konkurrenskraften.

Hösttermin

Vårtermin

Kurser höstterminen 2021

Välkommen till seminarieserien Industry 4.0

Industry 4.0 eller fjärde industriella revolutionen, är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier. I vår digitala seminarieserie får du en orientering i industri 4.0:s olika beståndsdelar.

Läs mer

Massive Open Online Courses (MOOC)

MOOC:ar är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online och är helt kostnadsfria.

MDU:s Massive Open Online Courses

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra fortbildningskurser inom områdena IT och Datavetenskap, Smart produktion och Energi och miljö.

Läs mer