Text

IT och Datavetenskap

MDU erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som vill fortbilda dig inom IT och Datavetenskap. Kurserna är utvecklade tillsammans med industri och näringsliv, vilket gör att innehållet är direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

Vi erbjuder också så kallade MOOC:ar (Massive Open Online Courses) som är öppna för alla oavsett bakgrund eller förkunskaper.

Har du frågor eller vill veta mer om våra kurser för yrkesverksamma kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se


AI

Hösttermin

Vårtermin

Cybersäkerhet

Hösttermin

Vårtermin

Internet of Things (IoT)

Hösttermin

Mjukvaruutveckling

Hösttermin

Vårtermin

Nätverk

Hösttermin

Vårtermin

MOOC och öppna seminarier

MOOC:ar (Massive Open Online Courses) är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill.

Läs mer

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra fortbildningskurser inom områdena IT och Datavetenskap, Smart produktion och Energi och miljö.

Läs mer