Text

Tjänsteaffären – den orealiserade intäkten

 • Studieort Distans
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Huvudområde Innovationsteknik

I takt med att industrin alltmer strävar efter att förstå hur värde skapas i flera led än enbart i tillverkningsprocessen, behöver industrin flytta fokus från varor till tjänster.

Tjänsteaffären är en uppdragsutbildning för produktfokuserade företag som i och med den ökande graden av digitalisering vill utveckla sin tjänsteverksamhet.


Kursen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens kring synen på värdeskapande utifrån tjänstelogik. Här är begreppen vara och tjänst viktiga, men även hur dessa smälter ihop till en gemensam syn på värdeskapande som kallas tjänstelogik.

Syftet med kursen är att stärka din förmåga att identifiera, analysera och leda ett arbete med tjänstefiering av en verksamhet.

Efter kursen ska du känna dig trygg i att arbeta med att beskriva och förklara för kollegor, kunder och samarbetspartners så att de förstår att ett annat perspektiv på värdeskapande existerar, dvs. tjänstelogik och hur detta potentiellt leder till ökande intäkter.

Tjänsteaffären är ett samarbete mellan MDU, Automation Region Länk till annan webbplats. och Cordevo AB Länk till annan webbplats..


Innehåll

 • Identifiera tjänster
 • Skapa affärsmodeller
 • Strukturera en tjänsteportfölj
 • Förstå finansiella modeller
 • Värdera tjänsteportföljen
 • Portföljstrategi – nästa steg


Genomförande

Under utbildningstillfällena varvas det teoretiska perspektivet (akademin) med det praktiska perspektivet (industrierfarenhet), samt hemuppgifter som med fördel görs baserat på den egna organisationens data. Deltagarnas egna frågor och erfarenheter är en viktig komponent under kursen.

Kursen genomförs över sex tillfällen under en termin. Kontakta oss för datum.

I kursen används högskolans lär- och kommunikationsplattformar Canvas och Zoom. Om möjligt kan introduktion och avslutning även genomföras fysiskt.

 • Antal deltagare är max 12 personer.
 • Priset är 18 000 kr för en person. Priset är 32 000 kr för två personer från samma företag.
 • Lärare är Christer Nygren, MDU och Bernt Gustin, Cordevo AB.


Mål

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om:

 • utveckling av begreppen varor och tjänster
 • tjänstelogik
 • tjänstefiering
 • värdeskapande, samskapande
 • affärsmodeller kring tjänstefiering
 • tjänsteportföljen
 • strategier för garantier och support samt risker
 • tjänsteperspektivet och Industri 4.0


Kurslitteratur

Ulaga, W. & Kowalkowski, C. (2017). Service Strategy in Action: A Practical Guide for Growing Your B2B Service and Solution Business. Service Strategy Press.

Forskningsartiklar och annat material kommer också delas på lärplattformen.Frågor och kontakt samt intresseanmälan: