Text

Innovationsteknik

MDU erbjuder poänggivande kurser för dig som vill kompetensutvecklas för arbete inom innovation och förändring i näringsliv eller offentlig sektor.

Vi erbjuder kurser som behandlar grundläggande innovationsledning och processer för att arbeta med innovationsledning samt praktiskt analysera en organisations innovationsarbete. Dessutom erbjuder vi kurser i trendspaning som ett verktyg för framgångsrik innovation samt kursen Framtid scenariodesign som ytterligare stöd för ett framtidsinriktat innovationsarbete.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av utbildningar eller kompetensstärkande aktiviteter.


Hösttermin

Vårtermin

Kontaktperson