Text

Processledning för förskollärare och lärare

 • Högskolepoäng 3 hp
 • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Som förstelärare, förste förskollärare, arbetslagsledare eller ämnesansvarig specialpedagog finns det många spännande och utmanade uppdrag i vardagen. Ett av dem rör det kollegiala lärandet - att stödja och leda kollegor inom ämnesgrupper, arbetslag eller i verksamheten som helhet. I kursen får du verktygen för att lyckas.

kugghjul

Syfte

Kursen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens som kreativ processledare i ditt arbete med det kollegiala lärandet. Syftet med kursen är att stärka ditt ledarskap och utveckla din förmåga att leda grupper med stöd av forskningsbaserade verktyg som stimulerar kreativitet, delaktighet och bidrar till att nå gemensamma resultat. Innehållet kopplas till innovationsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete samt förankras i styrdokumenten.


Efter kursen ska du känna dig trygg i att leda kreativa möten, processer och workshops med t.ex. kollegor, elever och representanter från arbetslivet.

Leda en process i praktiken

Under kursens gång kommer varje deltagare att leda ett arbete på sin förskola eller skola som ger möjlighet att planera, genomföra och följa upp en kreativ process för kollegialt lärande. Som stöd för denna del ges handledning av MDU.

Mål

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om:

 • begrepp som kreativitet, kreativa processer, entreprenörskap och innovation
 • hur planera, leda och följa upp kreativa processer i teori och praktik
 • verktyg som stödjer den kreativa processen
 • design av lärandemiljöer - hur påverkar det den kreativa processen
 • processledarens roll, förhållningssätt och arbetssätt
 • dina egna förutsättningar för att leda dig själv och andra
 • hur bemöta och hantera förändringsmotstånd som kan uppstå i processen

Under utbildningstillfällena varvas teori med praktiska uppgifter.

Kurslitteratur

Idéagenten – en handbok i att handleda kreativa processer, Jonas Michanek och Andreas Breiler (2015)

Huvudsakligt innehåll

 • förhållningssätt och kreativ processledarens roll
 • mindset - hur påverkar det oss, kollegor och elever?
 • inspirationsfilmer+diskussioner
 • kreativitet och idégenereringsverktyg
 • vad är en workshop?
 • egen planering av workshop i par och i grupp
 • trendspaning och omvärldsanalys
 • workshop (gruppvis)
 • handlingsplansarbete
 • handledning

I arbetet används delar av moduler i Skolverkets Lärportal till exempel förändringsledning samt verktygen i Kvalitetsverkstaden. Material delas på en gemensam sida på MDU:s lärplattform Canvas.

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Bestäms i överenskommelse mellan MDU och huvudman.