Text

lärare tillsammans med elever

Lärarlyftet

MDU vill ge dig som lärare möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Därför erbjuder MDU med start hösten 2021 en utbildning inom Lärarlyftet som riktar sig till dig som är anställd lärare i skola.

Genom Lärarlyftet kan du öka din kompetens och bli behörig att undervisa inom ett ämne eller komplettera din legitimation med fler behörigheter. Utbildningen är kostnadsfri för dig som deltagare. Du som anställd lärare ansöker själv till våra utbildningar men behöver huvudmannens godkännande för att delta. MDU ger utbildning i Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket.

format_quote

Behovet av behöriga SvA-lärare är oändligt

Rebecca Chow Löw

Ämneslärare

Läs mer

Fortbildning förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för medarbetare som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Kontaktperson

Hör av dig om du är har frågor om utbildningar inom lärarlyftet.