Text

Kreativ processledning för studie- och yrkesvägledare

 • Högskolepoäng 0 hp
 • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik
kugghjul

Studie- och yrkesvägledarens roll är i förändring och innebär i allt större utsträckning att vara ett nav för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Rollen kan bland annat innebära att informera, stödja och leda kollegorna i verksamheten gällande studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Det kan också handla om att initiera och skapa nya former för hur skolan kan samverka med arbetslivet där båda parter ser en vinning.

format_quote

Kursen har stärkt mig, vilket gör att jag nu vågar utmana mig själv i mötet med eleverna

Maria Frisk

Studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Syfte

Kursen riktar sig till studie- och yrkesvägledare som vill stärka sin kompetens som kreativa processledare. Utbildningens övergripande syfte är att stärka studie- och yrkesvägledare i sin roll som kreativ processledare. Innehållet i kursen kopplas till styrdokument för grundskola, gymnasieskola och i förekommande fall för vuxenutbildningen, samt allmänna råd för studie- och yrkesvägledning.

Syftet med kursen är att utveckla förmågan hos deltagarna att leda grupper med stöd av forskningsbaserade verktyg som stimulerar kreativitet, delaktighet och bidrar till att nå gemensamma resultat. Efter kursen ska deltagarna kunna leda kreativa möten, processer och workshops med till exempel kollegor, elever och representanter från arbetslivet.

Leda en process i praktiken

Under kursens gång kommer varje deltagare att leda ett projekt som ger möjlighet att planera, genomföra och följa upp en kreativ process för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Som stöd för denna del ges handledning av MDU.

Mål

Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om:

 • begrepp som kreativitet, kreativa processer, entreprenörskap och innovation
 • hur planera, leda och följa upp kreativa processer i teori och praktik
 • verktyg som stödjer den kreativa processen
 • design av lärandemiljöer - hur påverkar det den kreativa processen
 • processledarens roll, förhållningssätt och arbetssätt
 • dina egna förutsättningar för att leda dig själv och andra
 • hur bemöta och hantera förändringsmotstånd som kan uppstå i processen

Under utbildningstillfällena varvas teori med praktiska uppgifter.

Kurslitteratur

Michanic J&Breiler B (2004) Idéagenten – en handbok i att handleda kreativa processer

Huvudsakligt innehåll

Kurstillfälle 1

 • Kreativa övningar och diskussioner
 • Insiprationsfilm och diskussion
 • Kreativitet och idégenereringsverktyget
 • Egen planering av workshop i par och i grupp
 • Kriterer, kursintyg, utvärdering och nästa träff

Kurstillfälle 2

 • Varför studie- och yrkesvägledare?
 • Trendspaning, praktisk övning
 • Workshops
 • Handledning
 • Utvärdering
 • "After workshop"

Kurstillfälle 3 Skolledare deltar

 • Föreläsning och övningar med Skolverket
 • Workshop med Mälardalens universitet
 • Idégenerering och inventering
 • Handlingsplan
 • Omvärldsanalys och trendspaning
 • Förhållningssätt och designmetoder
 • Förändringsmotstånd-föreläsning och övningar
 • Utvärdering

Kurstillfälle 4

 • Presentationer
 • Kreativ gruppövning
 • Utdelning av intyg

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Bestäms i överenskommelse mellan MDU och huvudman.