Text

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik

  • Högskolepoäng 0 hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjligheter att uttrycka sig genom bild, drama, dans, musik och rytmik?

flicka med målarfärg i handen

Om kursen

Kursen estetiska uttrycksformer i teori och praktik syftar till att ge lärare och andra personalgrupper i förskola och grundskolans lägre stadier redskap att använda sig av i undervisning kopplad till olika slags estetiska uttryck. Förhoppningen är att kurstillfällena ska bidra till inspiration och ökad tilltro till den egna förmågan att undervisa i, om och genom olika slags estetiska uttrycksformer.

Kursen innehåller såväl teoretiska ingångar till att beskriva undervisning kopplad till estetiska uttryck som konkreta tips och redskap som lärare och andra personalgrupper kan använda sig av i sin undervisning.

Kursens innehåll utgår ifrån boken Estetiska uttrycksformer i teori och praktik (Liber).


Målgrupp

Kursen riktar sig till personal i förskolan och grundskolans tidiga år.


Du lär dig

  • estetik och estetiska lärprocesser ur ett teoretiskt perspektiv
  • bild som kunskapsområde
  • drama som kunskapsområde
  • musik som kunskapsområde
  • hur du som förskollärare/lärare kan planera för och genomföra undervisning i bild, drama och musik


Genomförande

Ett förslag på upplägg är sex heldagar med tid för hemarbete mellan träffarna. Under utbildningstillfällena varvas teori med praktiska uppgifter. Kursen kan ges antingen på campus i Eskilstuna eller Västerås alternativt i kommunen. Kursen skräddarsys utifrån de önskemål och behov som finns inom verksamheten.

Är du huvudman? Hör gärna av dig för dialog om ett kortare eller längre upplägg samt för offert.

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.