Text

FAQ – kompetensutveckling för yrkesverksamma

Our most frequently asked questions.

Our most frequently asked questions.


På den här sidan hittar du de vanligaste frågorna och svaren om våra fortbildningskurser inom områdena IT och Datavetenskap Öppnas i nytt fönster., Smart produktion Öppnas i nytt fönster. samtEnergi och miljö Öppnas i nytt fönster. vid Mälardalens universitet.

Anmälan

1.5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier (ca 40 tim.). I tabellen ser du hur många veckor en kurs på visst antal högskolepoäng tar:

Studietakt i procent och antal poäng.

Poäng

10%

17%

25%

33%

2.5

17 veckor

10 veckor

7 veckor

5 veckor

5.0

-

20 veckor

14 veckor

10 veckor

6.0

-

-

16 veckor

12 veckor

7.5

-

-

20 veckor

15 veckor


Det är möjligt att kombinera de flesta kurserna med heltidsarbete. De flesta kurser har inga schemalagda aktiviteter, men det kan förekomma i vissa kurser.


Behörighetskraven varierar mellan kurserna, du hittar det som gäller för varje kurs på respektive kurssida. Många kurser kräver tidigare universitets- eller högskolestudier och är på avancerad nivå. Vissa kurser kräver också yrkeserfarenhet.

Om kursen ges på engelska krävs kunskap i engelska motsvarande engelska på gymnasienivå. Läs mer under frågan Vilka kunskaper i engelska behöver jag?

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven på tidigare universitets- eller högskolestudier och engelska kan du få din behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under frågan Jag har inte läst på högskola eller universitet tidigare, kan jag söka ändå?


För de flesta kurser behöver du ha engelska motsvarande Engelska A /Engelska 6 från gymnasiet. Engelska A motsvaras av 2 årskurser engelska från äldre gymnasieutbildning (linjegymnasium).


Om du inte uppfyller kraven på akademiska meriter eller kravet på engelska för en särskild kurs kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Om du anser att du har kompetensen som krävs för en kurs, ska du fylla i en Kompetensbeskrivning, mall finns nedan.

När du fyller i kompetensbeskrivningen ska du tänka på att beskriva så tydligt som möjligt vad som ingår i dina arbetsuppgifter/ansvarsområden. Det räcker inte att skriva att du arbetar som t.ex. operatör, du måste beskriva vad som ingår i det, t.ex. att du övervakar en eller flera maskiner, ansvarar för att åtgärda störningar, etc.

Ett tips när du fyller i kompetensformuläret är att tänka att du skriver ett CV och vill beskriva vad du gjort i relation till det jobb du söker. Här ska du tänka att du ska beskriva dina kunskaper/kompetenser i relation till behörighetskraven.

Du behöver också ha ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall finns nedan.

Ladda sen upp de ifyllda dokumenten till din anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det finns länkar till anmälan på samtliga kurssidor. Du gör din anmälan online på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du anmält dig är nästa steg att ladda upp dokument som styrker din behörighet. Vad du behöver ladda upp beror på vad du läst och när.

Om du har läst på en svensk högskola/universitet (efter 1995) så hämtas meriterna automatiskt från Ladok.

I många fall hämtas även gymnasiebetyget från en betygsdatabas men om du har ett äldre gymnasiebetyg kan du behöva ladda upp det. Du kan se på ditt konto på antagning.se vilka meriter som finns registrerade. Om ditt gymnasiebetyg inte finns registrerat, behöver du ladda upp det.

Om kursen kräver yrkeserfarenhet måste du också ladda upp ett underskrivet tjänstgöringsintyg.

Om du har utländska meriter måste du ladda upp både gymnasiebetyg och akademiska meriter. Du kan läsa mer på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För kurser som startar på hösten är sista anmälningsdag den 15 april och för kurser som börjar på våren är sista anmälningsdag den 15 oktober. Många kurser går att söka även efter sista anmälningsdag, för mer information, se frågan Kan jag söka kurser efter sista anmälningsdag?


Om kursen är öppen för anmälan går det bra att söka den efter sista anmälningsdag. Många kurser är öppna för sen anmälan, ofta fram till strax innan kursstart. Om du söker en kurs sent, konkurrerar du inte med dina meriter, utan anmälan rangordnas efter det datum du söker kursen, vilket innebär att ju tidigare du söker, desto större chans har du att bli antagen om det är många sökande.

När du klickar på “Anmäl dig” på respektive kurssida ser du om kursen fortfarande går att söka.


Ja, du är välkommen att söka våra kurser. Du behöver ladda upp dokument som styrker din behörighet, såsom gymnasiebetyg och akademiska meriter. Läs mer om dettaantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det som behövs för att visa din behörighet är gymnasiebetyg och meriter från studier på högskola/universitet.

I många fall hämtas gymnasiebetyget från en betygsdatabas men om du har ett äldre gymnasiebetyg kan du behöva ladda upp det. Du kan se på ditt konto på antagning.se vilka meriter som finns registrerade. Om ditt gymnasiebetyg inte finns registrerat, behöver du ladda upp det.

Om du har läst på en svensk högskola/universitet (efter 1995) så hämtas meriterna automatiskt från Ladok.

Om du studerat utomlands behöver du ladda upp meriter från de studierna. För mer information, se frågan Jag har en utländsk utbildning, kan jag söka en kurs?

Om kursen kräver yrkeserfarenhet måste du skicka med ett underskrivet tjänstgöringsintyg. Du hittar mall som du kan använda här nedan. Ladda upp intyget på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Högskolepoäng är ett mått på antalet poäng du får för varje kurs eller utbildning du läser på universitet eller högskola. 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier (40 timmar). En kurs på 7,5 hp motsvarar 200 timmars studier.


Efter anmälan

Om du söker till kurser som ges på höstterminen, får du första antagningsbeskedet i början/mitten av juli. Om du är antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats. Sista dag för att svara framgår i antagningsbeskedet.

Du får ett antagningsbesked till (det andra antagningsbeskedet) som kommer i slutet av juli/början av augusti. Det behöver du inte svara på.

Om du söker till kurser som ges på vårterminen, får du det första antagningsbeskedet i början av december. Om du är antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats. Sista dag för att svara framgår i antagningsbeskedet.

Du får ett antagningsbesked till (det andra antagningsbeskedet) som kommer senare i december. Det behöver du inte svara på.

Om du söker efter andra urvalet får du vanligtvis antagningsbesked inom ett par veckor efter att du sökt.

Du hittar mer information på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du inte kan gå kursen du blivit antagen till, behöver du lämna återbud till platsen på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är viktigt att du gör det så snart du vet att du inte kan/ska gå den, så att någon annan kan få din plats.

Om du har registrerat dig på kursen och det gått mer än 3 veckor efter kursstart kan du lägga in avbrott i Ladok.


I antagningsbeskedet som du får via e-post från antagning.se finns en länk till en sida med mer information om vad du behöver göra för att påbörja kursen du är antagen till.

För att delta i kursen behöver du ha ett studentkonto och vara registrerad på kursen. På sidan Ny student Länk till annan webbplats.  hittar du mer information


Om du får en plats kommer du få ett e-postmeddelande från oss, så det bästa du kan göra är att hålla koll på din e-post.


Övrigt

Om du vill avbryta dina studier inom tre veckor från kursstart, kan du göra det på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det har gått mer än tre veckor efter kursstart, kan du lägga in avbrott i Ladok. Om det av någon anledning inte fungerar, kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se.


Om du inte kan slutföra kursen i tid, så kan du be om att bli omregistrerad på kursen till nästföljande tillfälle som den ges genom att skicka ett e-postmeddelande till lifelonglearning@mdu.se. Observera att omregistrering görs i mån av plats.


Högskole- och universitetsstudier i Sverige är indelade i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

För att studera på grundnivå krävs grundläggande behörighet vilket man kan få genom t.ex. svensk gymnasieutbildning.

Avancerad nivå är studier på “nästa” nivå, vilket kräver att man har tidigare studier vid universitet eller högskola. Om man inte har tidigare högskole- eller universitetsstudier kan man få sin behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som man har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under frågan Jag har inte läst på högskola eller universitet tidigare, kan jag söka ändå?


Du som är svensk eller nordisk medborgare, medborgare i EU/EES området eller i Schweiz behöver inte betala anmälnings- eller studieavgift, för dig är det gratis att gå en kurs. Om du är medborgare I något annat land kan du behöva betala anmälnings- och studieavgift, läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


I Ladok, under "Intyg" kan du skapa ett intyg över dina studier. Om du väljer "Nationellt resultatintyg" inkluderas kurser från alla högskolor/universitet i Sverige där du har studerat.

Om du väljer ”Resultatintyg” är det bara kurserna vid Mälardalens universitet som ingår. I detta intyg kan du göra ytterligare val som att t.ex. välja att inte inkludera oavslutade kurser.

Intyget är verifierbart vilket innebär att den som får ditt intyg kan verifiera det vid Mälardalens universitet. Vi tillhandahåller en sida där innehavaren kan ange ditt personnummer och en kontrollkod som syns på intyget. Om ett intyg med den kontrollkoden hittas kan innehavaren jämföra det med det dokument du har gett dem.


Ladok är universitetets IT-system för studieadministration. Här hittar du din studieöversikt med information om ditt kursdeltagande, examinationsmoment, studieresultat m.m.


Canvas är lärplattformen som MDU använder för undervisning.
Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hittade du inte svaret på din fråga..?

Ingen fara, du kan alltid mejla oss på lifelonglearning@mdu.se