Text

Ledarskapsprogram - Överbrygg kompetensklyftan

Sex personer sitter runt ett bord. Två av personerna skakar hand.

Ta hjälp av MDU och låt oss vara din sparringpartner för att skapa agila hållbara kompetensstrategier. Vi vågar utmana och utmanas.

Organisationer är motorer som driver samhället, och stora delar av människors liv utspelar sig på arbetsplatsen. Organisationer bär samtidigt ett tungt ansvar för klimatkrisen. Att förändra organisationers förhållningssätt till hållbarhet har därmed en betydande påverkan på klimatet. Det är därför en stark drivkraft för oss på MDU att bidra till att organisationer drivs och organiseras på bästa möjliga sätt. Det gör vi bland annat genom att utbilda framtidens ledare och medarbetare och forska på hållbarhet i organisationer.

Att överbrygga kompetensklyftan är en utmaning för många chefer idag. Vi har därför uppgraderat vårt utbildningssystem med dynamiska planer för kompetensförsörjning så som omskolning, kompetenshöjning, livslångt lärande och strategisk kompetensförsörjning för att möta behoven av flexibilitet och snabbhet. Ta hjälp av MDU och låt oss vara din sparringpartner för att skapa sådana agila kompetensstrategier.

Vi utvecklar vårt ledarskapsprogram i samarbete med företag och offentliga organisationer utifrån konkreta utmaningar och verkliga behov. Det grundar sig på en kombination av forskning, erfarenhet och kunskap. Vi utforskar nya utmaningar kopplade till bland annat transformationsledarskap, kön, mångfald och hållbarhet.

Läs mer om vår forskningsbas i länkarna:

Man brukar säga att samverkan ligger i vårt DNA. Därför inleder vi kontinuerligt nya strategiska samarbetsprojekt. MDU är värd för två viktiga samverkansplattformar som driver många projekt i samarbete med olika organisationer, myndigheter och företag – regionala såväl som globala:

Vi skapar förändring. Med en trygg grund i vetenskapliga processer för organisations- och kompetensutveckling uppmuntrar vi er att med hjälp av höga ambitioner och en djärv attityd överbrygga kompetensklyftorna.

 

Förstärk teamet med en elitidrottares fokus

Läs mer

 

Programmet vänder sig till dig som är ledare

Programmet vänder sig till dig som är ledare inom privat- eller offentlig verksamhet, internationell såväl som nationell. Programmet syftar till att stärka din organisation när det gäller effekt på människor, kultur och affärsresultat.

 

Detta ger programmet dig

 • Vetenskapligt baserade modeller, verktyg och metoder för att förstå den nya miljö där ditt företag verkar, bygga nya möjligheter och lära dig nya sätt att arbeta.
 • Ett potentiellt nätverk som gynnar din organisation.
 • Förmågan att upptäcka nya affärsmöjligheter med hjälp av den strategiska analysen för att hitta en balans mellan att dra nytta av det kända och utforska det okända.
 • Kunskap och trygghet i dina nuvarande och framtida ledande roller och uppdrag, vilket ger dig nya perspektiv, insikter och tankesätt som är nödvändiga för att leda transformation.
 • Redskap för att bygga spetskompetens inom utveckling och implementering av nya företag, strategier och sätt att leda ditt företag.


Vi skräddarsyr utbildningen efter din unika situation och dina behov

Vårt ledarskapsprogram är byggt för dig och av dig. Det gör det enklare för dig som ledare att överföra det du lär dig direkt till ditt dagliga arbete. Vi erbjuder olika format för programmet: från en dags workshop till program som sträcker sig över flera dagar. Utbildningen kan i vissa fall ge akademiska poäng, beroende på vilken omfattning och ambitionsnivå ni vill ha.

Vår vetenskapsbaserade utvecklingsmetod är indelad i följande steg:

1. Analys

Med dina mål i åtanke undersöker vi din organisations behov genom intervjuer och möten. På detta sätt kan vi identifiera centrala områden för att förbättra din ledarskapsförmåga. Dessutom hjälper detta oss att lära känna er deltagare och era nuvarande utmaningar.

2. Design

Baserat på vad vi lärde oss under analysen utformar vi ditt skräddarsydda ledarskapsprogram. Vi har ett flexibelt tillvägagångssätt där vi tillsammans med dig bestämmer vilka moduler, sessioner och/eller workshops som ska ingå. Med det sagt finns det två principer som vi aldrig kompromissar med:

Forskningsbaserad utbildning

Som universitet bidrar vi till fältet för ledarskapsutbildningar genom att kombinera olika och ibland motsägelsefulla perspektiv på ledningsarbete.

Detta gör att vi kan vara din sparringpartner för att navigera i komplexiteten inbyggd i ledningsarbete. Vi eftersträvar att utveckla ansvarsfull ledarskap i organisationer och samhälle genom att kombinera teoretisk och praktisk kunskap.

Praktikbaserat lärande

Vår metod för att skapa effektiva ledarskapsprogram fokuserar på kunskapsöverföring till verkligheten. Genom en fallstudie (som kan skapas av oss eller kan vara ett verkligt exempel hämtat från din organisation) får du uppleva ledarskapssituationer genom praktiska övningar. Dessutom kommer du att reflektera och utbyta erfarenheter med de andra i gruppen, vilket ger er möjlighet att dela med er av nya kunskaper och färdigheter. I en trygg lärmiljö kan du prata om dina erfarenheter och ge återkoppling till de andra i gruppen. Du får sedan uppgifter att lösa för att tillämpa dina nya kunskaper och färdigheter. Data är utformad för att skapa omedelbart värde för dig och ditt team.

 

Digital, på plats eller både och – du väljer

Du kan genomföra programmet på kontoret, på en konferensanläggning eller digitalt. Detta beror på programmets innehåll och dina organisatoriska förutsättningar.

E-utbildning

Vi kan bygga ert ledarskapsprogram i kombination med företagsanpassad e-utbildning. Du får då ett ledarskapsprogram som blandar klassrumsövningar med modern e-utbildning.

 

Programinnehåll

Alla ledarskapsprogram är olika eftersom de utgår från just din organisations behov och förutsättningar, men det finns några fokusområden i vår skräddarsydda ledarskapsutbildning som vi menar är relevanta för alla ledare. Några av dessa är:

 • International Business Management
 • Business Relations and partnership
 • AI och marknadsföring, AI och HRM
 • Kompetensförsörjning
 • Förändringsarbete
 • Varumärkesstrategi
 • Att integrera hållbarhet
 • Intraprenörskap
 • Hållbart entreprenörskap
 • Att hantera digital omvandling
 • Projektledning
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • HR-ledning (förtroende i organisationer, psykologisk trygghet )
 • Ansvarig AI
 • Ledning och samordning av cybersäkerhet
 • Omvärldsanalys
 • Business intelligence

Vi drivs av ansvaret att bidra till en hållbar värld

Think globally, act locally. I stället för att vänta på stora genombrott för att ”fixa världen”, måste vi införa lösningar i vardagens många beslut och handlingar. Alla dessa små handlingar ger tillsammans en global effekt.

Vill du veta mer?


Vi hjälper dig med dina utmaningar, stora som små. Berätta för oss vilket område du vill veta mer om så kontaktar vi dig.