Text

Kompetens­utveckling

MDU erbjuder ett antal utbildningar och kurser som vänder sig till yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet.

Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov.

Innehållet är direkt applicerbart i din verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

Vi erbjuder fortbildning i olika former, både som poänggivande kurser och i form av MOOC:ar och öppna seminarier.

Smart produktion

Poänggivande kurser för dig som studerar eller arbetar inom industrisektorn och har fokus på smart produktion.

Läs mer

IT och Datavetenskap

Poänggivande onlinekurser för dig som arbetar med eller studerar IT och datavetenskap.

Läs mer

Energi- och miljö

Poänggivande kurser för dig som är studerar eller arbetar inom miljö- och energisektorn.

Läs mer

Förskola och skola

Poänggivande utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Ekonomi, organisation och marknadsföring

Kompetensutveckling och skräddarsydda workshoppar inom ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning samt affärsjuridik.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Poänggivande utbildningar för yrkesverksamma inom områdena hälsa och välfärd.

Läs mer

Innovationsteknik

Poänggivande kurser för dig som vill kompetensutvecklas för arbete inom innovation och förändring i näringsliv eller offentlig sektor.

Läs mer

Statsvetenskap och offentlig förvaltning

Poänggivande kurser för dig som är intresserad av politik eller arbetar inom offentlig förvaltning.

Läs mer

Informationsdesign

Poänggivande kurser för dig som är intresserad av informationsdesign.

Läs mer

Medicinsk teknik

Poänggivande kurser för dig som vill kompetensutvecklas för arbete inom medicinsk teknik.

Läs mer

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Företagare – det här programmet är för dig! Tillväxtmotorn vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa.

Läs mer