Text

Smart logistik

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2022-03-28 - 2022-06-05 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU462
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-14116

Jobbar du med logistik inom tillverkningsindustrin så är det här en kurs för dig!

Kursen är speciellt utformad för dig som arbetar med logistik inom tillverkningsindustrin och den kommer att ge dig en ökad förståelse kring hur man kan designa smarta logistiksystem. Du kommer att få analysera ditt företags logistiksystem och med hjälp av olika industri 4.0 teknologier kommer du att identifiera möjliga sätt att förbättra logistiksystemet hos ditt företag.

Kursen ges huvudsakligen online, med 1-2 obligatoriska fysiska träffar i Eskilstuna. Undervisningsspråket är engelska.

Du lär dig att

 • Redogöra för material- respektive informationsflödets påverkan på produktionssystemets prestation hos tillverkande företag.

 • Analysera begränsningar och förbättringsmöjligheter hos material- respektive informationsflödet hos tillverkande företag.

 • Analysera effekterna av Industri 4.0-teknologier på material- respektive informationsflödet hos tillverkande företag.

 • Demonstrera förmågan att förbättra material- respektive informationsflödet med hjälp av Industri 4.0-teknologier hos tillverkande företag.

 • Demonstrera förmågan att söka och tillämpa litteratur inom området.

Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Smart logistik

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen