Text

Lean produktion

 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Huvudområde

Maximera värde och minimera slöseri i industriella produktionssystem. Den här kursen ger dig insikt i de krav och utmaningar som ställs på konkurrenskraftig lean produktion och utvecklar din förmåga att delta i och driva förbättringsarbete.


Kursen fokuserar på konkurrenskraftig lean produktion genom teoretisk kunskap och praktisk färdighet. I kursen får du nödvändig kunskap för att göra värdeflödesanalys och andra typer av förbättringsarbete. Med aktuell och konkurrenskraftig kunskap erbjuder kursen en modern syn på lean produktion i industriella produktionssystem.


Innehåll

 • Konkurrenskraftiga och hållbara produktionssystem
 • Kundvärde kontra slöseri
 • Grundläggande filosofi, strategier och principer för flexibel, stabil och lean produktion
 • Verktyg och metoder för förbättring och nyutveckling av produktion
 • Kartläggning, analys och förbättring genom värdeflödesanalys
 • Lean ledning och organisation, verksamhetsutveckling
 • Underhåll och utrustningseffektivitet


Du lär dig att

 • redogöra för konkurrenskraftig och hållbar lean produktion och dess grundläggande filosofi, strategier och principer
 • planera och genomföra ett förbättringsprojekt med värdeflödesanalys av ett produktionssystemsavsnitt i en industriell verksamhet
 • föreslå och jämföra olika alternativ för förbättringar av ett produktionssystemsavsnitt genom val och tillämpning av metoder och verktyg för ständig förbättring
 • redogöra för möjligheter med och förutsättningar för tillämpning av digitala verktyg inom lean produktion


Särskild behörighet

30 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

format_quote

"Kursen var fantastisk. Jättebra struktur på upplägget och pedagogiken. Dessutom var läraren kunnig, engagerad och lättillgänglig."

Alexandros Gisginis

CNC-operatör på Scania i Södertälje

Läs mer

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen