Text

org.mozilla.javascript.Undefined@0

  • Utbildningsnivå
  • Kurskod PPU444
  • Huvudområde

Om ditt företag vill vara konkurrenskraftigt inom intern logistik genom att använda teknik och tekniker inom industrin 4.0, bör denna kurs bli ditt nästa steg.

Om kursen

Med den här kursen kommer ditt företag och dina medarbetare att ha en möjlighet att analysera begränsningar och utmaningar för dina nuvarande interna logistikprocesser och system och identifiera möjliga sätt att förbättra utformningen av intern logistik genom att välja lämplig teknik och tekniker inom industrin 4.0.

Kursen är en del av 7,5 hp-kurspaketet, Digital-enabled Production, som har utvecklats i Vinnova-finansierade KIT-projekt i samarbete med University of West (HV) och Linnéuniversitetet (LNU). De andra två följande kurserna är:

  • Virtuell fabrik och robotcellsimulering (2,5 hp; drivs av HV)
  • Datainsamling och övervakning (2,5 hp; drivs av LNU)


Behörighetskrav

Examen på grundnivå inom teknik om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

 

Språk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Internlogistik i industri 4.0

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

KIT

Kursen är en del av KIT-projektet där MDU erbjuder spjutspetskurser inom AI och Smart produktion för yrkesverksamma för att bidra till att utveckla industrins digitalisering.

Kompetensutveckling med KIT
Till toppen