Text

Internet of Things för tillverkningsindustrin

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU450
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-24507

Den här kursen ger dig kunskap om infrastruktur och teknologier som behövs för att generera, transportera och hantera data i Industriellt Internet of Things (IIoT) system.


Kursen ger dig insikt i olika komponenter som ingår i IIoT inklusive sensorteknologier, smarta etiketter, datahantering och datakommunikation. Kursen innehåller föreläsningar, laborationsövningar, projektarbete och inlämningsuppgift där du får kunskap om olika tillämpningar av IIoT inom tillverkningsindustrin.Innehåll

 • Smart Automation
 • IoT kommunikationsteknologier (t.ex. Ethernet, Wifi, ZigBee, BLE, LoRa, 5G)
 • Molntjänster och Digitala tvillingar
 • Smarta sensorer (t.ex. RFID sensor technologies)
 • IoT och industriella protokoll (t.ex. OPC UA, MQTT)
 • Industriella säkerhetstandards (t.ex. CENELEC EN 50128, ISO/IEC 15408)
 • Industriella övervaknings applikationer av trådlös Sensor Nätverk (t.ex. SCADA, PSIM)
 • IoT programmering med Node-RED (ingen förkunskap i programmering behövs)


Du lär dig att

 • Beskriva och förstå IIoT system och dataöverföringskrav
 • Beskriva och förstå tråd- och trådlös kommunikation och deras möjligheter, begränsningar och förväntad roll inom utveckling av IIoT
 • Förstå hur olika sensortyper kan användas inom tillverkningsindustrin och känna till karaktäristiken för respektive typ.
 • Beskriva fördelar och nackdelar med användningen av molntjänster och förklara de viktigaste drivkrafterna och hindren för användning av molntjänster inom tillverkningsindustrin.
 • Visa förmåga att praktiskt och teoretiskt omsätta sina kunskaper inom IIoT för tillämpningar inom produktion, logistik och produktutveckling.


Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Internet of Things för tillverkningsindustrin

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen