Text

Industriell underhållsutveckling

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU429
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-24577

Kursen ges inte till hösten 2022. Nästa tillfälle blir hösten 2023.

Vill du fördjupa din kunskap om underhållsstyrning och tillförlitlighet? Och lära dig hur du kan identifiera de delar av underhållet som inte genererar värde? Då är den här kursen något för dig.


Om kursen

Kursen handlar om effektivt underhåll av produktionssystem och fokuserar på värdet av tillförlitlighet i produktionssystem och hur underhåll bidrar till bästa möjliga tillförlitlighet. Kursen ger kunskap om begrepp, metoder och tekniker för industriell underhållsutveckling och fokuserar även på underhåll som värdeskapande verksamhet och hur du kan identifiera de delar av underhållet som inte genererar värde för organisationen.

Vi analyserar underhållsdata med hjälp av olika typer av analyser, till exempel Life Cycle Cost Analysis (LCC) och Root Cause Failure Analysis. I kursen lär du dig också om olika koncept för underhåll och tillförlitlighet samt om underhållsekonomi och planering.

 

Du lär dig

 • Beskriva värdet av underhåll och relatera underhållsaktiviteter till de olika kostnader de kan associeras med.
 • Tillämpa enklare LCC-analyser för att jämföra olika lösningsförslag för säkerställande av tillförlitliga produktionssystem.
 • Utföra rotorsaksanalyser av tillförlitlighetsbrister i produktionssystemet.
 • Analysera och värdera underhålls- och tillförlitlighetsdata från utrustningar, samt utifrån analysen beskriva produktionssystemets totala tillförlitlighet.
 • Beskriva principerna för de vanligast förekommande underhållskoncepten.


Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen