Text

Industrialisering och upprampning i Industri 4.0

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2022-03-28 - 2022-06-05 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU461
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-14114

I den här kursen lär du dig metoder, verktyg och strategier för att få kompetens i världsklass inom industrialisering av nya produkter och produktionsteknik. Om du är involverad i implementering av industrialiseringsaktiviteter och processer för att korta tiden till produktionsvolym, är den här kursen något för dig.

Kursen ges huvudsakligen online, med 2-3 halvdagsträffar i Eskilstuna. Undervisningsspråket är engelska.


Du får kunskap om metoder, verktyg och strategier för en effektiv industrialiseringsprocess och hur tid-till-volym med hög kvalitet kan erhållas. Under kursen kommer du att arbeta med någon av ditt företags industrialiseringsutmaningar som ett projekt och analysera hur utmaningarna kan hanteras på ett effektivt sätt.

Kursen fokuserar på gränssnitt mellan FoU och tillverkning, och innehåller avsnitt om informationsåterkoppling, mognadsbedömning, produktionsprocesser, produktionsstart och upprampning. Kursen avslutas med insikter från digitalisering och industri 4.0.


Du lär dig att

 • Beskriva industrialiseringsprocessen och olika aktiviteter, metoder och verktyg som används för att minska störningar, tid-till-marknad och tid-till-volym.
 • Visa färdigheter i att analysera hur olika industrialiseringsaktiviteter och beslut påverkar produktionsstart och produktionsvolym i full skala.
 • Visa färdigheter i att beskriva olika faktorer som påverkar industrialisering och tid-till-volym, och att analysera och jämföra den totala prestationen.
 • Visa förmåga att utföra och relatera ett företags praktiska arbete till teorierna om industrialisering och produktionsupprampning.
 • Analysera begränsningarna och möjligheterna till förbättring av den nuvarande industrialiseringsprocessen med hänsyn till potentialen i Industri 4.0-teknik.

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industrialisering och upprampning i Industri 4.0

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen