Text

Industri 4.0 - Realisering

  • Högskolepoäng 5 hp
  • Studieort Eskilstuna
  • $stringTranslations.StartDate 2022-03-28 - 2022-06-05 (deltid 33%)
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Kurskod PPU441
  • Huvudområde Produkt- och processutveckling
  • Anmälningskod: MDU-14093

Är du intresserad av hur smarta fabriker fungerar? Då är den här kursen något för dig. Kursen Industri 4.0 – Realisering handlar om olika aspekter av digitalisering och automatisering i smarta fabriker och fokuserar på tillämpningen av nya teknologier med hjälp av praktiska exempel i produktionsmiljöer.

Kursen ges huvudsakligen online, med 2 fysiska laborationer i Eskilstuna. Undervisningsspråket är engelska.


I takt med att den globala konkurrensen ökar används nya tekniker för att öka produktiviteten i tillverkning genom uppkopplade, intelligenta system och automatisering.

I den här kursen lär du dig metoder och riktlinjer för att utforma och köra en smart fabrik.

I kursen ingår digitaliserings- och automatiseringstekniker och hur de tillämpas i smarta fabriker. Teknologier som tas upp inkluderar simulering, digitala tvillingar, uppkoppling som en möjliggörare för förebyggande underhåll, Manufacturing Execution System (MES) och robotik. Kursen blandar teoretisk kunskap med praktiska övningar i ett cyber-physical system.


Du lär dig

  • Översikt över ett cyber-physical system
  • Praktiska exempel på teknologier som används i ett sådant system
  • Hur olika teknologier interagerar i en smart fabrik

Särskild behörighet

40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industri 4.0 - Realisering

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen