Text

Industri 4.0 - Optimering av produktionssystem

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2022-01-17 - 2022-03-27 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU460
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-14019

Förbättra dina färdigheter inom simulering och optimering!

Den här kursen syftar till att ge kunskap om hur olika metoder kan tillämpas för att optimera produktionssystem. Vi börjar med optimeringsteori och fortsätter med att bygga simuleringsmodeller av produktionssystem. Efter det kommer vi att prova på olika metoder för att optimera produktionssystem.


Under kursen kommer du att utforska en mängd olika optimeringsproblem och du får praktisk erfarenhet av moderna metoder för att simulera och optimera produktionssystem.

Du kommer att samarbeta i grupp för att tillämpa kunskapen i egna produktionsfall genom avancerad optimeringsprogramvara. I slutet av kursen kommer du att ha teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att implementera optimeringstekniker på verkliga produktionssystem.

Kursen ges online. Undervisningsspråket är engelska.


Du lär dig att

 • Utvärdera produktionssystemens prestanda.
 • Utveckla färdigheter för att använda avancerad simuleringsprogramvara för diskret händelse.
 • Tillämpa erhållen kunskap för att lösa verkliga produktionsoptimeringsproblem.
 • Visa förmåga att kommunicera och kritiskt bedöma resultaten av optimering relaterade till produktionssystemens prestanda.

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industri 4.0 - Optimering av produktionssystem

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen