Text

Industri 4.0 - Introduktion

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2022-03-28 - 2022-06-05 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod PPU218
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-14519

Vill du veta vad Industri 4.0 handlar om? Då är den här kursen något för dig!

Den här kursen är för dig som vill veta mer om teknologierna inom Industri 4.0 ur ett mänskligt och industriellt perspektiv. Kursen behandlar många ämnen och du lär dig grundläggande terminologi relaterad till Industri 4.0 samt får insikt och förståelse för den fjärde industriella revolutionen och hur den påverkar industri och individ.

Kursen ges online, eventuellt med 1 fysisk laboration i Eskilstuna. Undervisningsspråket är engelska.


Vi lär oss vad Industr
i 4.0 handlar om och diskuterar potentiella fördelar och utmaningar med dessa nya möjliga tekniker. Efter avslutad kurs kommer du att ha en konceptuell förståelse av nyckelbegrepp och teknologier relaterade till Industri 4.0.

 

Du lär dig att

 • Förstå och exemplifiera digitaliseringens effekter på industri och människa i det dagliga livet, både nu och i framtiden.
 • Förstå systemlandskapet i Industri 4.0 och dess terminologi/teknologier (VR, AR, AM, AI, IoT, Cloud Computing, Big Data Analytics, Cyber-fysiska system, etc.)
 • Exemplifiera Industry 4.0-teknologier och beskriva potentiella fördelar och utmaningar.
 • Bedöma mognadsnivån för digitaliseringstransformationen i produktionssystemet.


Särskild behörighet

30 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industri 4.0 - Introduktion

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen