Text

Digitala tvillingar, XR och AI för Industri 4.0

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2023-01-16 - 2023-03-26 (deltid 33%)
 • $stringTranslations.StartDate 2023-01-16 - 2023-03-26 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU459
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling
 • Anmälningskod: MDU-14594

Genom att delta i den här kursen lär du dig vilken roll visualisering har i industriella tillämpningar, med ett särskilt fokus på Industri 4.0.

Om kursen

Du kommer lära dig att utvärdera och utveckla produktionssystem och processer som integrerar olika typer av visualiseringstekniker. Kursen kommer ge dig förståelse för när industriell visualisering med digitala tvillingar, virtuell och förstärkt verklighet eller artificiell intelligens kan vara en lösning vid utvecklingen av produktionssystem. Kursen ges helt online.

Du lär dig att

 • Utvärdera teknologier för industriell visualisering som digitala tvillingar, virtual och augmented reality och artificiell intelligens.
 • Visa förståelse för hur man utvecklar produktionssystem som inkluderar digital teknik för industriell visualisering.
 • Beskriva hur man utformar och implementerar produktionsprocesser som omfattar industriell visualisering.

Behörighetskrav

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.


Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Digitala tvillingar, XR och AI för Industri 4.0

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.


Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium