Text

Smart produktion

Smart industri handlar om digitalisering och förnyelse av produktion. Syftet är att bli mer konkurrenskraftig samt att leva upp till strängare krav på utsläpp och miljö som ställs som en följd av den pågående klimatdebatten.

Smart produktion handlar också om att modernisera sina processer och nyttja de digitala möjligheter som finns. En mer effektiv produktion gynnar inte bara miljön, det skapar också en ökad lönsamhet och större konkurrenskraft.

Vi erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industriell produktion. Kurserna är utvecklade tillsammans med industrin.

Vi erbjuder också så kallade MOOC:ar (Massive Open Online Courses) och webbinarier som är öppna för alla oavsett bakgrund eller förkunskaper.

Har du frågor eller vill veta mer om våra kurser för yrkesverksamma kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se.

Resurseffektiv produktion

Resurseffektiv produktion är ett av industrins viktigaste medel för att vara globalt konkurrenskraftig. Med hållbar resurseffektivitet avser vi digitala, optimala och cirkulära processer för värdeskapande.

Hösttermin

Vårtermin

Virtuell produktion

Virtuella verktyg och digitaliserade modeller är en förutsättning för utveckling av framtidens komplexa produkter och produktionssystem. Med ett virtuellt produktionssystem kan man i förväg planera och analysera hur förändringar kommer att påverka verksamheten.

Hösttermin

Vårtermin

Uppkopplad produktion

Den uppkopplade produktionen (IIoT) förväntas förändra industrins organisation i grunden. Genom att i cybersäkra system koppla upp maskiner är det möjligt att samla in och analysera Big Data för att effektivisera produktionen och öka konkurrenskraften.

Hösttermin

Vårtermin

 • Datum 2021-06-28
 • Artikeltyp Aktuellt

Ny unik onlinekurs visar möjligheterna med Industri 4.0

Teknologier som till exempel 3D-printing, AR/VR, Digitala tvillingar, Big data, Internet of things samlas under begreppet Industri 4.0 och toppar industrins agenda. Nu erbjuder MDH en ny unik digital introduktionskurs inom området som ger bred kunskap om möjligheterna med de nya teknologierna.

om Ny unik onlinekurs visar möjligheterna med Industri 4.0
 • Datum 2021-03-01
 • Artikeltyp Aktuellt

Kul och avkopplande att lära nytt

Det är det både kul och avkopplande att studera och lära sig nytt, säger Karl Williams från ABB som har läst kursen "Industri 4.0 – Introduktion". Dessutom har han utvecklats som kravställare.

om Kul och avkopplande att lära nytt
 • Datum 2020-11-25
 • Artikeltyp Aktuellt

Kvalitet och ständig förbättring driver Alexandros att fortbilda sig

Yrkesverksamme CNC-operatören Alexandros Gisginis har läst Premium-kursen Lean produktion.

om Kvalitet och ständig förbättring driver Alexandros att fortbilda sig

Välkommen till seminarieserien Industry 4.0

Industry 4.0 eller fjärde industriella revolutionen, är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier. I vår digitala seminarieserie får du en orientering i industri 4.0:s olika beståndsdelar.

Läs mer

Kurser höstterminen 2021

Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU440
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2022-12-11 (deltid 20%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod PPU437
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod PPU429
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-08-29 - 2022-11-06 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod PPU458

Massive Open Online Courses (MOOC)

MOOC:ar är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online och är helt kostnadsfria.

MDU:s Massive Open Online Courses

Premium

Kurserna ingår i projektet Premium där MDU erbjuder kurser som syftar till att ge industrin kunskaper att driva en hållbar och smart produktion.

Premium kurser

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra fortbildningskurser inom områdena IT och Datavetenskap, Smart produktion och Energi och miljö.

Läs mer