Text

Seminarieserien Industry 4.0

Välkommen till online-seminarieserien Industry 4.0 med olika föreläsare och presentationer om industri 4.0:s olika beståndsdelar.

Vi samlar alla presentationer som hållits i video-format på en sida, där du enkelt kan välja den del eller det ämne som intresserar dig. Sidan fylls på med presentationer kontinuerligt. De flesta delarna är på engelska.

 


Kontakt

Till toppen