Text

Seminarieserien Industry 4.0

Välkommen till online-seminarieserien Industry 4.0 med olika föreläsare och presentationer om industri 4.0:s olika beståndsdelar.

Vi samlar alla presentationer som hållits i video-format på en sida, där du enkelt kan välja den del eller det ämne som intresserar dig. Sidan fylls på med presentationer kontinuerligt. De flesta delarna är på engelska.

 


Kontakt