Text

org.mozilla.javascript.Undefined@0

  • Utbildningsnivå
  • Kurskod ERA315
  • Huvudområde

Kursen belyser skarpa tillämpningar av kontrollmetoder för energiprocesser och kraftverk. Praktiska hänsyn kommer att tas vid val av den bästa kontrollarkitekturen, inklusive modifieringar för att förbättra kontrollresponsen.

Om kursen

Ta kontroll över energin! Energianläggningar drivs med autopilot. Att utforma de styrsystem som styr ”autopiloten” är inte bara avgörande för att säkerställa säkerheten, men även för att driva anläggningen effektivt och därmed minska utsläppen och öka de ekonomiska intäkterna.

Kursen behandlar verkliga tillämpningar av styrsystem samt alla de praktiska aspekter som behöver beaktas innan man trycker på startknappen för att driva anläggningen. Du kommer att lära dig hur man gör systemet snabbare, mera robust, och närmare den önskade responsen för olika tillämpningar.

Kursen är perfekt för dig som studerar på master- eller doktorsnivå, men även för dig som arbetar och önskar utveckla dig inom styrningsämnet.

Den föreslagna kursfarten är 30% (60 lärandetimmar över 5 veckor), men flexibel fart går bra. Du kan även läsa kursen i mätmetoder i strömning och värmeöverföring parallellt, vilket hjälper dig att förstå hur de sensorer som används för att styra processen faktiskt fungerar.

Du kommer att lära dig att:

  • Beskriva påverkan av sensorer och datainsamling på kontroll av energiprocesser samt tillämpa olika metoder för att inkludera dem i systemets design.
  • Tillämpa kontrolltekniker för att förbättra responsen av en traditionell PID-kontroller.
  • Jämföra olika kontrolltyper och strukturer, och motivera valet av de mest lämpliga för en specifik process.
  • Utforma och testa ett styrsystem in en simuleringsmiljö.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Tillämpning av industriell processtyrning

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDU erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling
Till toppen