Text

Tillämpad statistik för ingenjörer

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2024-11-04 - 2024-12-01 (deltid 50%)
 • $stringTranslations.StartDate 2024-11-04 - 2024-12-01 (deltid 50%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod MTK327
 • Huvudområde Miljöteknik
 • Anmälningskod: MDU-23103

I den här kursen kommer du lära dig hur statistik kan användas inom vetenskap och teknik för att bidra till spännande upptäckter, underlätta skapandet av ny kunskap, utmana dina antaganden och fatta bra beslut baserat på data.

Om kursen

Statistik är viktigt inom alla områden och i den här kursen kommer du lära dig vilken roll den kan spela inom hållbar utveckling. Du kommer att lära dig vissa statistiska verktyg, hur du använder dem och hur man kan analysera resultat som hjälper dig i dina studier och framtida karriär.

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp i teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Tillämpad statistik för ingenjörer

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se