Text

Tillämpad spektral avbildning i miljöteknik

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-01-17 - 2022-03-27 (deltid 50%)
 • $stringTranslations.StartDate 2023-01-16 - 2023-03-26 (deltid 50%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod MTK344
 • Huvudområde Miljöteknik
 • Anmälningskod: MDU-13050

Om kursen

Visste du att så kallade hyper- och multispektrala kameror kan upptäcka detaljer eller urskilja material på ett sätt som det mänskliga ögat eller vanliga kameror inte kan? Hyper- och multispektral bildteknik revolutionerar hur vi ser på och förstår världen. Spektrala bilder från satelliter, flygplan, drönare, laboratoriekameror och bärbara kameror används i stor utsträckning inom olika områden - från astronomi, jordbruk och mineralogi till medicinsk forskning, livsmedelsvetenskap och materialanalys. Deras möjligheter är omfattande och teknikens fulla potential har ännu inte uppnåtts.

Är du intresserad av att lära dig mer om den outnyttjade potentialen för spektral avbildning för tillämpning på miljösystem? Gå den här kursen och lär dig hur spektralavbildning kan användas för styrning och optimering av miljöteknik och ta fram nya applikationsidéer som kan gynna samhället.

Du kommer att lära dig

 • Beskriva viktiga principer för avancerade metoder för spektral avbildning inklusive bildbehandlingsalgoritmer.
 • Analysera och tolka rumsliga data erhållna med metoder för spektral avbildning för identifiering, lokalisering och karakterisering av kemiska och biokemiska föreningar.
 • Utvärdera metoder för spektral avbildning som används i olika sektorer samt föreslå och värdera potentiella framtida användningsområden.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap varav 15 hp på avancerad nivå, och 7,5 hp matematik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Tillämpad spektral avbildning i miljöteknik

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDU erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling
Till toppen