Text

Luftkvalitetshantering

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2023-01-16 - 2023-02-12 (deltid 50%)
 • $stringTranslations.StartDate 2023-01-16 - 2023-02-12 (deltid 50%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod MTK348
 • Huvudområde Miljöteknik
 • Anmälningskod: MDU-13052

Luftföroreningar dödar mer än 4,2 miljoner människor varje år. Växande befolkning, ökad urbanisering och förbättrade levnadsförhållanden är viktiga bidragande faktorer till ökande halter av luftföroreningar.

Om kursen

I den här kursen lär du dig om de viktigaste luftföroreningarna och hur vi hanterar och kontrollerar dessa. Kursen ger dig ökad kunskap om luftkvalitetshantering, baserat på regler och policyer främst i EU och Sverige. Efter avslutad kurs kommer du att kunna bidra till utveckling och hantering av luftkvalitetshanteringssystem. Kursen ger kunskaper som gynnar dig som är verksam inom både offentlig och privat sektor, miljöingenjörer och konsulter inom områden som luftkvalitetsutredningar, miljökonsekvensbedömningar, tillstånd och certifiering samt reglering.

Kursen ges under 4 veckor med start den 8 november och slutar den 3 december 2021. Den ges på halvfart vilket innebär ca 20 timmars studier per vecka.

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Luftkvalitetshantering

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.


Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se