Text

Energi och miljö

MDU erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området. Har du frågor eller vill veta mer om våra kurser för yrkesverksamma kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se 

Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

 

Kurser höstterminen

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-10-10 - 2022-11-06 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK335
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-11-07 - 2022-11-27 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK327

Kurser vårterminen

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2023-01-16 - 2023-03-26 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK344
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2023-01-16 - 2023-02-12 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK348

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra fortbildningskurser inom områdena IT och Datavetenskap, Smart produktion och Energi och miljö.

Läs mer