Text

Miljö- och energi

MDU erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området. Har du frågor eller vill veta mer om våra kurser för yrkesverksamma kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se 

Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

 

Kurser höstterminen

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-10-10 - 2022-11-06 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK335
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2022-11-07 - 2022-11-27 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK327

Kurser vårterminen

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2023-01-16 - 2023-03-26 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK344
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2023-01-16 - 2023-02-12 (deltid 50%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK348

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDU erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du de vanligaste frågorna med tillhörande svar om våra fortbildningskurser inom områdena AI och mjukvaruutveckling, Smart produktion samt Miljö och energi vid Mälardalens universitet.

Läs mer
Till toppen