Text

Energi och miljö

MDU erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området. Har du frågor eller vill veta mer om våra kurser för yrkesverksamma kan du mejla till lifelonglearning@mdu.se 

Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

 

Kurser höstterminen

Kurser vårterminen

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra fortbildningskurser inom områdena IT och Datavetenskap, Smart produktion och Energi och miljö.

Läs mer