Text

org.mozilla.javascript.Undefined@0

 • Utbildningsnivå
 • Kurskod DVA466
 • Huvudområde

The course consists of two parts: For the regression test selection part, the purpose is to enable participants get an in-depth understanding of techniques for selecting test cases that should be executed following changes to the software under test.

For the software fault prediction part, the purpose is to use software fault prediction models as a way to provide quality estimates using measurements from design and testing processes.

The course will further discuss methodology of building simple software fault prediction models and highlight its use.

About this course

Course modules:

 • Introduction to regression testing and regression test selection
 • Regression test selection techniques
 • Basis of regression test selection
 • Regression test selection for different applications
 • Introduction to software fault prediction and benefits
 • Classes of predictor variables to use for software fault prediction
 • Techniques for software fault prediction
 • Software fault prediction methodology

Learning outcomes

On completion of the course, students will be able to:

 • Know different regression test selection techniques and the basis of their selection mechanisms.Understand the limitations and advantages of different regression test selection techniques.
 • Understand the underlying methodological issues in regression test selection and building of software fault prediction models.
 • Understand the use of software fault prediction to assist software testing.
 • Understand the context in which to use different regression test selection techniques.

Related industrial challenges addressed in the course

 • Minimize test effort and increase test effectiveness in regression testing
 • How to know which parts of the software under test to focus on during testing.

Entry requirements

 • 100 credits, out of which 70 credits are within technology or information technology, with at least 15 credits in programming or software development.
 • In addition, English course A/English course 6 is required

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.

Course title in Swedish

Kvalitetssäkring - Regressionstestning och felprediktering

Language

English

 

The course is given in the autumn semester. Application opens mid-March.

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Apply to the course

Quality assurance - Regression testing and fault prediction

Go to application

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se ska du ladda upp dem där. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.


Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Prompt

The courses are part of the Prompt project where MDU offers courses at master's level. The courses are given online without physical meetings and are flexible in time and space so that they can be combined with professional life.

For companies that want to collaborate on competence development