Text

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • $stringTranslations.StartDate 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA469
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24538

Modellbaserad testning är ett populärt sätt att testa mjukvarusystem. I den här kursen lär du dig hur man utformar och använder modellbaserade testverktyg, hur man skapar verklighetstrogna modeller samt hur man använder dessa modeller för att automatisera testningsprocessen inom sin organisation.

Om kursen

Inom industrin utgör testning en väsentlig och tidskrävande aktivitet vid utveckling av mjukvara. Modellbaserad testning är en teknik som adresserar utmaningar relaterade till testdesign, testval och testimplementering.

Kursen innehåller fyra moduler:

 1. Grunderna i modellbaserad testning. Grundläggande modellbaserad testningsterminologi; vad modellbaserad testning är; finita tillståndsmaskiner; hur man väljer tester med hjälp av modeller; att göra dessa tester exekverbara.
 2. Modellbaserad testning: skapa modeller från befintlig källkod; automatisera testdesign; modellkontroll och -sökning genom stora modeller för att hitta lämpliga tester; testautomatisering; implementera modellbaserade tester.
 3. Bestämma hur mycket av koden som testas (täckningskriterier) i modellbaserad testning: praktiska sätt att noggrant söka bland möjlig input; grafbaserade täckningskriterier; logikbaserade täckningskriterier; hur man åstadkommer spårbarhet från kod till tester; förenkla regressionstestning.
 4. Hur man använder modellbaserad testning i praktiken: verktyg för modellbaserad testning; testhantering, genom att välja vilka modellbaserade kriterier som ska användas; testunderhåll med hjälp av modellbaserad testning; testdokumentation i modellbaserad testning.

Du lär dig

 • om modeller och förstå modellbaserad testning
 • utveckla praktiska färdigheter och förmågor i att tillämpa modellbaserad testning inom industriell verksamhet
 • testa mjukvara genom att använda modellbaserad testning på strukturerade och organiserade sätt.

Behörighetskrav

120 hp varav 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.


Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se