Text

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1–45). Ingår i Lärarlyftet

  • Högskolepoäng 45 hp
  • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Svenska som andraspråk

Mälardalens universitet erbjuder rubricerad utbildning med start höstterminen 2022. Det generella syftet med Lärarlyftet är att åstadkomma en likvärdig undervisning som leder till att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen för utbildningen. Lärarlyftet avses främja detta syfte genom att erbjuda behörighetsgivande utbildning i undervisningsämnen, vilket i sin tur leder till att fler elever undervisas av behöriga lärare.

format_quote

Behovet av behöriga SvA-lärare är oändligt

Rebecca Chow Löw

Ämneslärare

Läs mer

Syfte med kurs i svenska som andra språk, SVA

Kurser inom ramen för Lärarlyftet syftar till att leda till ytterligare behörighet. Emellertid finns numera, beträffande Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk, en begränsad möjlighet att delta utan att deltagande leder till ytterligare behörighet i enlighet med behörighetsförordningen.

Ett deltagande som inte leder till ytterligare behörighet är enbart möjligt om huvudmannen avser ansöka om statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Om syftet med deltagandet emellertid är ytterligare behörighet, är en grundförutsättning att den sökande har en behörighetsgivande examen. Därutöver finns olika regleringar i de två alternativa statsbidragsförordningar ¹ som kan ligga till grund för huvudmannens berättigande till statsbidrag.


Målgrupp

En målgrupp är anställda lärare som har en behörighetsgivande examen eller motsvarande. Huvudmannen måste ge sitt godkännande till deltagandet.

En ytterligare målgrupp för Lärarlyftet är lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning. ² Denna målgrupp ska kunna delta i de kurser inom Lärarlyftet som riktar sig till lärare. För deltagande krävs huvudmannens godkännande.

För deltagare där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet finns inga krav på lärarexamen, eller att deltagare ska vara obehörig – det krävs dock att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Förkunskapskrav svenska som andraspråk

För att kurserna ska kunna omfatta samtliga målgrupper, har även förkunskapskraven behövts justeras gällande kurser i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet:

Lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola.

Ytterligare information finns på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.


  • [1] Se förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
  • [2] Se förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.


Kursinnehåll

45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng).


Studietakt och tidsperiod

En distansutbildning på halvfart, med start i augusti 2022 och avslutning senast i slutet av höstterminen 2023.


Blanketter

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet HT22.pdf Länk till annan webbplats.

Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet HT22.pdf Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan sker till antagning.se under perioden 15 mars – 19 april 2022.

Validering

Information om validering ges i samband med kursstart måndag 29 augusti kl. 16:15-18:00 via zoom (länken finns i Canvas).

Kontaktpersoner

Hör av dig om du har frågor om denna utbildning.

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för dig som deltagare.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan