Text

Programmering i tidigare åldrar HT22

 • Studieort Västerås
 • Utbildningsnivå
 • Huvudområde

Kom igång med programmering på din skola! Den här avgiftsfria workshopserien baseras på Skolverkets webbkurs ”Om programmering” och erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering.

flicka med målarfärg i handen

Om kursen

”Om programmering” är en webbkurs på Skolverkets utbildningsportal. På uppdrag av Skolverket erbjuder MDU ett stöd till webbkursen i form av en workshopserie.

Målgrupp

 Workshopserien riktar sig till följande målgrupper:

 • förskollärare
 • lärare som undervisar i åk F-3 eller specialskolans åk F-4
 • lärare i fritidshem
 • lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans åk 5-7
 • lärare som undervisar i grundsärskolan åk 1-6

Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats. Totalt erbjuds 25 platser. Vid färre anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Deltagaren ska genomföra Skolverkets webbkurs ”Om programmering” under den tid deltagaren följer workshopserien.

För att ta del av mer information om workshopserien, gå in på Skolverkets informationssida Länk till annan webbplats.


Du lär dig

Lärandemål för workshopserien är densamma som för webbkursen ”Om programmering” vilket innebär att du ska utveckla kunskaper:

 • i hur programmering påverkar barn/elever och samhället
 • om skrivningarna i läroplanerna gällande digital kompetens och programmering
 • om programmering och om programmering som ett verktyg i undervisningen


Anmälan

Du som anmäler dig till kursen behöver ha huvudmannens godkännande för att få gå kursen.

Anmäl dig senast 2022-08-11.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Genomförande

Workshopserien omfattar fyra träffar, där varje tillfälle pågår under 1,5 till 2 timmar.

Kursen ges på plats vid Mälardalens universitet i Västerås.


Datum för träffarna:

31 augusti kl. 15.00-17.00

28 september kl. 15.00-16.30

26 oktober kl. 15.00-16.30

1 december kl. 15.00-17.00

Frågor?

Hör av dig till kursansvarig från MDU.

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för dig som deltagare.

Till toppen