Text

Programmering i tidigare åldrar

 • Studieort Västerås
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Huvudområde

Kom igång med programmering på din skola! Den här avgiftsfria workshopserien baseras på Skolverkets webbkurs ”Om programmering” och erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering.

flicka med målarfärg i handen

Om kursen

”Om programmering” är en webbkurs på Skolverkets utbildningsportal. På uppdrag av Skolverket erbjuder MDU ett stöd till webbkursen i form av en workshopserie.

Målgrupp

 Workshopserien riktar sig till följande målgrupper:

 • förskollärare
 • lärare som undervisar i åk F-3 eller specialskolans åk F-4
 • lärare i fritidshem
 • lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans åk 5-7
 • lärare som undervisar i grundsärskolan åk 1-6

Workshopserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Deltagaren ska genomföra Skolverkets webbkurs ”Om programmering” under den tid deltagaren följer workshopserien.

För att ta del av mer information om workshopserien, gå in på Skolverkets informationssida Länk till annan webbplats.


Du lär dig

Lärandemål för workshopserien är densamma som för webbkursen ”Om programmering” vilket innebär att du ska utveckla kunskaper:

 • i hur programmering påverkar barn/elever och samhället
 • om skrivningarna i läroplanerna gällande digital kompetens och programmering
 • om programmering och om programmering som ett verktyg i undervisningen


Anmälan

Du hittar formuläret för anmälan till kursen här Länk till annan webbplats.

Sista dag för annmälan är 20 januari 2023.


Genomförande

Workshopserien omfattar fyra träffar, där varje tillfälle pågår under 1,5 till 2 timmar. Workshopträffarna ordnas på plats i Västerås eller i Eskilstuna.

Träffarna genomförs följande datum under vårterminen 2023:

3 februari, 15 mars 3 maj och 24 maj.

Workshopträff 1 (2 timmar) 3 februari 2023

Workshop 1 fokuserar på följande innehåll:

 • Introducera programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen
 • Introduktion i datalogiskt tänkande
 • Beskrivning av vad som krävs för att få ett kursintyg
 • Introduktion till Canvasplats, indelning i studiegrupper för kollegialt utbyte och stöttning.
 • Praktisk genomgång av webbkursen, inloggning och tid för att jobba med de första momenten.
 • Uppdrag: att under våren prova på analog eller digital programmering i barn/elevgrupp för att dela med sig av enkel planering och genomförande under workshopträff 4.

Workshopträff 2 (1,5 timme) genomförs 15 mars 2023

Som förberedelse inför workshop 2 har deltagarna gått igenom avsnitt 1 och börjar arbeta i avsnitt 2 ”prova på programmering” i webbkursen.

Workshop 2 fokuserar på följande innehåll:

 • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i studiegrupperna och under handledning av workshopledare.

Mellan workshopträff 2 och 3 erbjuds digitalt stöd, 1 timme/tillfälle, totalt 2 tillfällen, för den som behöver stöd avseende webbkursens övningar.

Workshopträff 3 (1,5 timme) 3 maj 2023

Som förberedelse inför workshop 3 har deltagarna gått igenom ungefär hälften av webbkursen ”Om programmering”

Workshop 3 fokuserar på följande innehåll:

 • Workshopledaren repeterar grundläggande begrepp
 • Fortsatt arbete med uppgifterna, tillsammans i studiegrupper och under handledning av workshopledare.

Workshopträff 4 (2 timmar) 24 maj 2023

Som förberedelse inför workshop 4 har deltagarna gått igenom merparten av webbkursen ”Om programmering”.

Workshop 4 fokuserar på följande innehåll:

 • Diskussioner kring programmering i undervisningen utifrån webbkursernas filmer, reflektionsfrågor och delade erfarenheter från vårens uppdrag (se W1).
 • Workshopledaren ger exempel på hur deltagaren kan arbeta vidare efter kursen och var de kan hitta mer stöd för kompetensutveckling.
 • Deltagarna utvärderar workshopserien
 • Deltagarna erbjuds ytterligare möjlighet att få handledning i arbetet med webbkursen.

MDU använder lärplattformen Canvas för kommunikation med kursdeltagare. Där kan information och dokument laddas upp och det finns möjlighet till kommunikation mellan deltagare och mellan lärare och deltagare.

Frågor?

Hör av dig till kursansvarig från MDU.

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för dig som deltagare.