Text

Processledare i studiehandledning på modersmål

  • Högskolepoäng 0 hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Kräver tidigare utbildning riktad mot studiehandledare/modersmålslärare
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och svenska som andraspråk

Studiehandledare på modersmål är en avgörande och viktig professionell grupp för inkluderingen av nyanlända elever och deras framtida livschanser. Det skapar löpande utbildningsbehov inom kommuner. MDU har därför tagit fram en unik kurs för att utbilda personal som ska arbeta med intern kompetensutveckling för studiehandledare.

lärare som hjälper elever

Om kursen

Behovet av studiehandledare på modersmål ökar och för att kunna ta del av det senaste inom forskningsområdet krävs kompetensutveckling.

I samarbete med skolhuvudmän har MDU utvecklat en kurs för att utbilda specialister inom studiehandledning på modersmål, så kallade processledare. Som processledare bidrar du till att stärka kompetensen inom studiehandledning på modersmål inom din kommun genom att kompetensutveckla och handleda kollegor samt att leda pedagogiska och organisatoriska utvecklingsprocesser.

Kursen bidrar till en hållbar kompetensutveckling av studiehandledare på modersmål inom kommunen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma studiehandledare på modersmål och modersmålslärare samt kräver tidigare utbildning riktad mot studiehandledare/modersmålslärare

Du lär dig att

  • leda pedagogiska och organisatoriska utvecklingsprocesser
  • självständigt genomföra utbildningar och handleda kollegor

Genomförande

Utbildningen består av en kick-off, fyra heldagar med fokus på processledning och handledning samt fyra lärandecirkelträffar och en gemensam avslutning. Utbildningen kan ges i form av fysiska träffar och/eller digitalt. Alla som deltar aktivt och gör de examinationsmoment som ingår får ett intyg efter avslutad utbildning.

Deltagare ges dessutom möjligheten att nätverka med deltagare från andra kommuner. Något som kan vara ett värdefullt stöd och samtalsarena även efter utbildningen.

Är du huvudman? MDU skräddarsyr gärna ett upplägg efter era önskemål. Hör av dig för dialog.


Kontakt

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.

Till toppen