Text

Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans 1-6

MDU erbjuder två kurser inom matematikdidaktik. Kurserna syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper om den matematik som är central i årskurserna F-6. Fördjupning av studentens grundläggande ämneskunskaper är centralt liksom att kontinuerligt knyta det matematiska innehållet till ämnesdidaktik.

Lärare och elever.

Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 1, 15 hp

Kursen ger dig bland annat kunskaper i hur du kan arbeta med geometri, taluppfattning och tals användning.

Kurskod: MAA039

Kursplan och litteraturlista för kursen MAA039 del 1 Länk till annan webbplats.


Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 2, 15 hp

I denna kurs lär dig bland annat hur du undervisar inom områdena algebra, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning.

Kurskod: MAA046

Kursplan och litteraturlista för kursen MAA046 kursen del 2 Länk till annan webbplats.


Undervisning

Utbildningen ges på distans med obligatoriska campusträffar vid några tillfällen i Eskilstuna. För distansundervisningen används en kursplattform och videokonferensverktyg.

 

Anmälan

Du anmäler dig på antagning.se

Anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats.

Ny student

Här hittar du allt du behöver veta för att få en bra start på dina studier.

Ny student

Kontakt

Till toppen