Text

lärare tillsammans med elever

Lärarlyftet

MDU vill ge dig som lärare möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Därför erbjuder MDU med start hösten 2021 en utbildning inom Lärarlyftet som riktar sig till dig som är anställd lärare i skola.

Genom Lärarlyftet kan du öka din kompetens och bli behörig att undervisa inom ett ämne eller komplettera din legitimation med fler behörigheter. Utbildningen är kostnadsfri för dig som deltagare. Du som anställd lärare ansöker själv till våra utbildningar men behöver huvudmannens godkännande för att delta. MDU ger utbildning i Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket.

format_quote

Behovet av behöriga SvA-lärare är oändligt

Rebecca Chow Löw

Ämneslärare

Läs mer

Språk i grundskolan


Statsbidrag för Lärarlyftet

Ansökan om statsbidrag

Skolverkets ansökan är öppen 15 augusti–15 september 2021.

Ansök om statsbidrag

Andra kurser och utbildningar

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

Vi erbjuder även fler poänggivande kurser och andra former av utbildningar.

Läs mer


Kontaktperson

Hör av dig om du är har frågor om utbildningar inom lärarlyftet.