Text

System-av-system

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA479
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24547

In contemporary society, almost everything is getting digital and connected. In the Systems-of-Systems Engineering course, you will learn the principles for how to make these digitalised systems collaborate effectively.

About this course

This course makes you acquainted with the concept of systems-of-systems (SoS), which means that independent systems are collaborating. It gives you an understanding why SoS is an important topic in the current digitalisation and provides a theoretical and practical foundation for understanding important characteristics of SoS. It also gives you a deeper knowledge in a number of key concerns that need to be considered when engineering SoS.

The main parts of the course are:

 • Characteristics of SoS and important sub-classes.
 • Underlying principles from systems theory and systems engineering.
 • Methods and tools for SoS engineering.
 • Architecture of an SoS and how it can be specified.
 • Interoperability between constituent systems, and underlying principles for information representation.
 • Business models and incentives for collaborations between systems.
 • Analysis of trustworthiness of SoS, including risks, safety, and security.
 • Examination mainly consists of written assignments during the course.

Admitted students to this course may join the course any time between August 31 and October 25 2020. With the recommended study pace of 25%, the course would take approximate seven calendar weeks to complete. Higher or lower study pace is possible as long as the course is finished no later than January 17 2021.

Entry requirements

 • 120 credits of which at least 80 credits in engineering.
 • In addition English course A/English course 6 is required.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.

Course title in Swedish

System-av-system

Language

English

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Apply to the course

Systems-of-systems engineering

Go to application

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

FutureE

The courses are part of the FutureE project where MDU offers online courses in the areas of AI, Environmental and Energy Engineering, Software and Computer Systems Engineering.

For companies that want to collaborate on competence development
Till toppen