Text

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 17%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA469
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24538

This course deals with model-based testing, a class of technologies shown to be effective and efficient in assessing the quality and correctness of large software systems.

Throughout the course the participants will learn how to design and use model-based testing tools, how to create realistic models and how to use these models to automate the testing process in their organisation.

About this course

Course modules:

 1. Fundamentals of Model-based Testing: basic model-based testing terminology; what model-based testing is; finite state machines; how to select your tests using models; making these tests executable.
 2. Model-driven Testing: creating models from industrial code; automating test design; model-checking and searching through large models to find suitable tests; test automation; executing model-based tests.
 3. Using Coverage Criteria in Model-based Testing: practical ways to search the input space thoroughly; graph-based coverage criteria; logic-based coverage criteria; how to provide traceability from code to tests; make regression testing easier;
 4. How to use Model-based Testing in Practice: tools for model-based testing; test management, choosing the model-based criteria to use and deciding how much automation is needed; test maintenance using model-based testing; test documentation in model-based testing.

 

Learning outcomes

The students should after the course be able to:

 • have knowledge about models and understand model-based testing.
 • develop practical skills and abilities on applying model-based testing in industrial practice.
 • to test software using model-based testing in structured, organised ways.

 

Related industrial challenges addressed in the course

In industry, software testing is an essential and very consuming activity in the process of engineering software. Model-based testing is a promising technology that tackles challenges related to test design, test selection and test execution.

 

Entry requirements

 • 120 credits of which at least 80 credits in Computer Science and/or Computer Engineering or equivalent.
 • In addition, English A/English 6 is required.
 • For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.

 

Course title in Swedish

Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken

 

Language

English

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Apply to the course

Quality assurance - Model based testing in practice

Go to application

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Prompt

The courses are part of the Prompt project where MDU offers courses at master's level. The courses are given online without physical meetings and are flexible in time and space so that they can be combined with professional life.

For companies that want to collaborate on competence development
Till toppen