Text

Tre personer som sitter vid ett bord med datorer framför sig.

Uppdragsutbildning för ekonomer

MDU erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen en uppdragsutbildning för utlandsfödda ekonomer, inriktning controller. Utbildningen gick tidigare under namnet Snabbspår för ekonomer.

För att vara aktuell för utbildningen måste du uppfylla nedanstående krav:

 • lägst ha en dokumenterad kandidatutbildning i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning från ett land utanför EU/ESS
 • ha kunskaper i svenska som lägst motsvarar SVA2 samt engelska som motsvarar lägst Engelska 5
 • vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
 • ännu inte ha arbetat inom ditt yrke i Sverige.

Målet med utbildningen är att öka dina möjligheter att få arbete i Sverige som stämmer överens med din akademiska bakgrund samt tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomistyrning.


Utbildningsupplägget består av tre delar:

 • Korta vägen. Distanskurs på 10 veckor som anordnas av Folkuniversitetet, där målet är att stärka din svenska med speciellt fokus på ekonomiska termer. Kursen syftar till att vara språkförberedande för studier på högskola/universitet.
 • Uppdragsutbildning. Distanskurser om sammanlagt 30 högskolepoäng (hp) som bedrivs under 26 veckor på Mälardalens universitet. Du kommer läsa en kurs inom bolags- och ekonomistyrning (15 hp), en kurs inriktad mot operativ ekonomistyrning (7,5 hp) samt en kurs med fokus på företagsspelet Simbiz (7,5 hp).
 • Arbetsplatsförlagt lärande. Praktik på företag med ekonomistyrningsinriktning under max 6 månader.


Korta vägen

Under 10 veckor läser du en språkförstärkande distanskurs på Folkuniversitetet som berör bland annat akademiskt skrivande och läsande. Korta vägen är därmed en förberedande kurs inför studier på högskola/universitet.


Uppdragsutbildning

Under sammanlagt 26 veckor kommer du att studera på distans på MDU.

Utbildningen startar med två introduktionsveckor där du bland annat får information om verktyget Zoom och lärplattformen Canvas som du kommer använda under utbildningen. Dessa veckor berör även ämnen som studieteknik och akademiskt skrivande, samt en introduktion till ekonomiska begrepp inom ekonomistyrning.

Kursen Ekonomi- och bolagsstyrning för controllers (15 hp) ger en helhetsbild över styrning inom företag genom att koppla samman ägarnas, styrelsens och VD:s roller med styrning av och inom divisioner, avdelningar eller dotterbolag. Kursen Operativ ekonomistyrning från ett digitalt perspektiv (7,5 hp) handlar om hur digitala verktyg kan främja den dagliga styrningen av verksamheter. Företagsspelet Simbiz (7,5 hp) är en interaktiv affärs-, ledar- och strategisimulering där du är del av en fiktiv ledningsgrupp vars mål är att driva ett företag på en konkurrensutsatt marknad där ni styr verksamheten genom analys, affärsplanering och beslutsfattande i ledningsgruppen. Dessa kurser omfattar 20 veckor heltidsstudier.

Avslutningsvis kommer du att ha ytterligare fyra veckor till godo för extra instudering samt eventuella kvarstående examinationer.

MDU tillhandahåller all kurslitteratur som ingår i utbildningen och vi skickar ut denna till alla antagna före kursstart, tillsammans med ytterligare information om utbildningstiden.


Arbetsplatsförlagt lärande

Efter 26 veckors studier på universitetet kommer du att få möjlighet att praktisera på ett företag med ekonomistyrningsinriktning under max 6 månader. Praktikplatsen kommer vara på pendlingsavstånd från hemmet och du kommer att ha en handledare på företaget som ansvarar för att lära upp dig och som finns som stöd under praktikperioden. Folkuniversitet ansvarar för att anordna praktikplatser och ytterligare information angående detta ges till de antagna.


Antagning

Max 25 personer blir antagna till utbildningen och med tanke på det höga söktryck som utbildningen har ber vi dig att endast ansöka om du uppfyller de krav som ställs på dig som sökande (se ovan).

Vad behöver din ansökan innehålla?

 • CV samt personligt brev som styrker dina meriter vad gäller inriktningen för utbildningen och de krav som uppställs för sökande. Det personliga brevet ska vara utformat med utbildningen i fokus.
 • Utlåtande från UHR, där de gjort en bedömning av din utbildning (ska motsvara lägst en svensk kandidatexamen)
 • Intyg/betyg på kunskaper som motsvarar lägst SVA2
 • Intyg/betyg på kunskaper som motsvarar lägst Engelska 5 (alternativt beskrivning i CV hur dessa kunskaper förvärvats på andra sätt).


Språkkrav

Efter ett första urval kommer sökande genomföra både ett skriftligt och ett muntligt språktest i svenska, inför antagningen till Korta vägen. Vidare kommer din språkförmåga att bedömas under veckorna på Korta vägen inför starten på MDU.

Efter att MDU har gjort en bedömning av dina meriter och, tillsammans med Folkuniversitetet, testat din språknivå, beslutar Arbetsförmedlingen om du blir antagen till utbildningen.


Intresseanmälan

Intresseanmälan är stängd.

Controllerinriktningen: Korta vägen 30 maj–12 augusti, MDU 15 augusti 2022–14 februari 2023

Vid Södertörns högskola kan du söka utbildningen med inriktningen redovisning. Läs mer på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakta Arbetsförmedlingen vid behov av ytterligare information.

Frågor?

Frågor till Arbetsförmedlingen: snabbspar-ekonomer@arbetsformedlingen.se

Till toppen