Text

Webbsäkerhet

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Studieort Västerås
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA489
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24092

Moderna webapplikationer beskrivs ofta i termer av samarbete och delning, både mellan användare av en applikation och mellan företag som tillhandahåller applikationer och tjänster. Den här kursen behandlar vanligt förekommande säkerhetsproblem hos applikationer i denna klass, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Om kursen

Kursen ger en överblick av de definierande egenskaperna hos webapplikationer och den applikationsklass de tillhör, samt identifierar olika säkerhetsutmaningar relaterat till de olika intressenterna: användarna, applikationsleverantören och tjänste- och kodbiblioteksleverantörer.

I kursen behandlas koncept såsom tillståndsfrihet, konfidentialitet, integritet, åtkomstkontroll, autentisering och auktorisering, samt sessionshantering och attacker som hör till dessa koncept. Vidare berör kursen olika typer av injektionsattacker - attacker där programkod, på ett eller annat sätt, fås att köra på klient- eller serversidan.

Du lär dig

 • om webapplikationer och relaterad applikationsklass och ha förmåga att omsätta kunskap i konstruktionen av komplexa applikationer
 • om de vanligast förekommande säkerhetsutmaningarna inom denna applikationsklass och identifiera sårbarheter i applikationer
 • förståelse för skyddsmetoder och deras begränsningar, både enskilt och i relation till varandra.

Behörighetskrav

120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Webbsäkerhet

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Till toppen