Text

org.mozilla.javascript.Undefined@0

 • Utbildningsnivå
 • Kurskod DVA470
 • Huvudområde

The course aims to give students an introduction to the concepts and issues of science theory, as well as a basic knowledge of research methods in science and technology, especially computer science. Students become acquainted with the scientific language by reading and summarising a number of scientific papers.

Information retrieval and a source- critical attitude are practiced when writing the scientific article that is written and presented during the course. The students develop their analytical skills and critical thinking as they review and oppose others’ articles.


About this course

Course modules:

 1. Science theory. What is science and what is not? The scientific method for creating knowledge.
 2. Research methodology in science and technology. Research methodology for computer science.
 3. Scientific writing. Reading and summarising scientific papers. Searching scientific papers. Writing and presentation of a scientific paper.

Learning outcomes

The student should after course completion be able to:

 • know and use central concepts and issues in science theory
 • know the criteria for pseudoscience
 • be familiar with reading, summarising and reviewing scientific papers
 • know some important research methods in computer science
 • write a scientific paper (based on own work or information found in scientific papers or similar), relate the paper to science theory and research methods, and present the paper
 • oppose others’ presentations
 • practice a critical approach to knowledge, science and research

Entry requirements

 • 120 credits of which at least 60 credits in technology or informatics, including at least 30 credits in programming or software development.
 • In addition, English course A/English course 6 is required.

You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.

Course title in Swedish

Vetenskap, forskning och vetenskapliga artiklar, med fokus på datavetenskap

Language

English

Teacher

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Vetenskap, forskning och vetenskapliga artiklar, med fokus på datavetenskap

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDU erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Kompetensutveckling med Prompt
Till toppen