Text

org.mozilla.javascript.Undefined@0

 • Utbildningsnivå
 • Kurskod DVA451
 • Huvudområde

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla färdigheter i upplevelsedesign och designtänkande. Kursen fokuserar på designprocessen, tekniker och metoder för att utforma och framställa digitala artefakter med önskvärda upplevelsekvaliteter.

Om kursen

Kursmoduler:

1. Discover and Define

Användarupplevelsen av en digital artefakt består idag av många upplevelsekvaliteter. I den här modulen utforskar vi den mer komplexa situation som upplevelsedesign står inför idag, med många och ibland motstridiga upplevelsekvalitetsmål. I den här modulen använder du tekniker och metoder för den inledande delen av designprocessen där du definierar vilken design som ska utvecklas.

2. Develop and Deliver

Designprocessen fortsätter genom utveckling av prototyp som gestaltar designens upplevelsekvaliteter. Den här modulen omfattar tekniker för att utveckla förverkliga en design. Vi kommer också att diskutera olika tekniker och metoder för att validera designen och dess upplevelsekvaliteter.

3. Grunden i vetenskapsteori

Upplevelsedesign utgår ifrån en tolkande epistemologi och fenomenologi. Ett användargränssnitt för en digital artefakt kan utformas för olika ändamål, som exempelvis affärer eller nöje. Detta påverkar riktningen för de filosofiska begreppen pragmatism, utilitarism och hedonism.

Du kommer att lära dig att

 • tillämpa designprocessen för att utforma interaktiva digitala artefakter som fokuserar på användarupplevelse och upplevelsekvaliteter,
 • genomföra användartester för att utvärdera en design,
 • visa hur designarbetet bygger på vetenskapliga bidrag inom området,
 • utforma och utveckla interaktiva prototyper och digitala artefakter som fokuserar på användarupplevelse och upplevelsekvaliteter,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling, normkritik samt vetenskapliga, sociala och etiska aspekter på interaktionsdesign, och
 • beskriva grundläggande filosofiska begrepp och vetenskaplig filosofi inom upplevelsedesign.


Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Utveckla och beakta upplevelsevärderingar genom hela utvecklingsprocessen.
 • Hantering av teknikepistemologi med grundläggande vetenskap vs praktikbaserad designepistemologi
 • Tillämpa designtänkande inom organisationen för att utveckla produkter och tjänster.

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller informatik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Upplevelsedesign och användbarhet

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Prompt

Kurserna ingår i projektet Prompt där MDU erbjuder kurser på masternivå som ges online utan fysiska träffar och som är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

Kompetensutveckling med Prompt
Till toppen