Text

System-av-system

 • Högskolepoäng 2.5 hp
 • Studieort Ortsoberoende
 • $stringTranslations.StartDate 2022-08-29 - 2023-01-15 (deltid 25%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod DVA479
 • Huvudområde Datavetenskap
 • Anmälningskod: MDU-24547

I dagens samhälle blir nästan allting digitaliserat och uppkopplat. I System-av-systemkursen kommer du att lära dig principerna för hur man får dessa digitaliserade system att samverka effektivt.

Om kursen

Denna kurs gör dig förtrogen med begreppet system-av-system (SoS), som innebär att oberoende system samverkar med varandra. Den ger dig en förståelse för varför SoS är ett viktigt område i den pågående digitaliseringen och tillhandahåller en teoretisk och praktisk grund för att förstå viktiga egenskaper hos SoS. Vidare ger kursen en fördjupad kunskap inom ett antal viktiga frågeställningar som behöver beaktas när SoS utvecklas.

Om du antas till kursen kan du ansluta när som helst mellan 29 augusti och 7 oktober 2022. Med en rekommenderad studietakt på 25% tar kursen ungefär sju kalenderveckor att genomföra. Högre eller lägre studietakt är möjlig så länge kursen är avklarad senast 15 januari 2023. Examination består huvudsakligen av skriftliga uppgifter under kursens gång.

 

Du lär dig:

 • Egenskaper hos system-av-system och viktiga undertyper.
 • Underliggande principer från systemteori och systemteknik.
 • Metoder och verktyg för utveckling av SoS.
 • Arkitekturen hos ett SoS och hur det kan beskrivas.
 • Interoperabilitet mellan de ingående delarna, samt underliggande principer för informationsrepresentation.
 • Affärsmodeller och incitament för samarbete mellan system.
 • Analys av trovärdighet hos SoS, inklusive risker och säkerhet.

Behörighetskrav

120 hp varav 80 hp inom teknik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

System-av-system

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mallen CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mallen Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Till toppen